رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری

آموزشی

مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری REBT))  2-2-2-1 رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری: روش منطقی- عاطفی- رفتاری(REBT) یک تئوری شخصیت و شیوه ای برای مشاوره و روان درمانی است که به وسیله آلبرت الیس در سال... دنباله مطلب

برنامه پیشگیری و تقویت رابطه

آموزشی

برنامه پیشگیری و تقویت رابطه (P. R. E. P) ریشه های اختصاصی این برنامه به میانه های دهه 1970 بر می گردد، زمانی که محققان زیادی درماندگی زناشویی را مورد مطالعه قرار دادند. در دانشگاه ایندیانا... دنباله مطلب

نظریه اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب درباره عوامل مؤثر بر رضایت

آموزشی

نظریه اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب درباره عوامل مؤثر بر رضایت ‏‏ برادیوری و فینچام به بررسی انواع اسنادهای (علل رفتار) زوج‏های دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی پرداختند و... دنباله مطلب

الگوی وجودگرایی

آموزشی

الگوی وجودگرایی اخیراً نظریه‌پردازانی که گرایش روان‌پویشی دارند در صدد برآمده‌اند آنچه را که در تجربه انسانی است، بررسی کنند، و مخصوصاً به جنبه‌هایی از تجربه انسان بپردازند که... دنباله مطلب