6-2 اجزای تشکیل­دهنده شاخص بین­المللی حقوق مالکیت فکری

سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO) از سال 2007 به بعد با تعریف مولفه­های حقوق مالکیت و شاخص­های بین­المللی مربوطه همه ساله وضعیت حقوق مالکیت در بیش از یک صد کشور جهان را می­سنجد و کشورها را از این نظر رتبه­بندی می­کند. شاخص بین­المللی حقوق مالکیت از سه بخش اصلی تشکیل شده است، که عبارت است از: (گزارش شاخص بین­المللی حقوق مالکیت، 2010).

  • محیط قانونی و سیاسی
  • حقوق مالکیت فیزیکی
  • حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اجزای حقوق مالکیت از سه بخش زیر تشکیل شده است:

  1. حمایت از حقوق مالکیت فکری
  2. حمایت از حق اختراع
  3. جلوگیری از بهره­برداری غیرمجاز آثار دیگران

 

2-6-1  حمایت از حقوق مالکیت فکری

این متغیر حاوی نتایج نظرسنجی از افکار عمومی است که میزان حمایت ملت از مالکیت فکری را منعکس می­کند. بنابراین یک جنبه حیاتی از جزء حقوق مالکیت فکری است. از کارشناسان حاضر در هر کشور خواسته شده تا به حمایت از مالکیت فکری در آن ملت عدد بدهند و امتیازدهی از “ضعیف و اجرا نشده” به “قوی و اجرا شده” تغییر می­کند (گزارش شاخص بین­المللی حقوق مالکیت، 2010).

 

2-6-2  حمایت از حق اختراع

این متغیر، قدرتمندی قوانین حق اختراع کشور را بر اساس پنج معیار کلی بازتاب می­کند:

پوشش­دهی ثبت اختراع، عضویت در موافقت­نامه­های بین­المللی، محدودیت بر حقوق اختراعات، اجرای قانون و طول دوره حمایت از حق اختراع (همان، 2010).

 

2-6-3  جلوگیری از بهره­برداری غیرمجاز آثار دیگران

میزان بهره­برداری غیرمجاز در بخش مالکیت فکری شاخص میزان کارآمدی تنفیذ حقوق مالکیت فکری در یک کشور است. این متغیر حاوی اطلاعاتی درباره میزان بهره­برداری غیرمجاز در صنایع تحت حمایت حق تکثیر، شامل نرم­افزار تجاری، صفحه و موسیقی است  (همان، 2010).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کسب درآمد اینترنتی از طریق فروش فایل

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید