دانلود پایان نامه

ارتباط بخش صنعت و نفت

تاریخ تحولات اقتصادی جوامع نشان می­دهد که اقتصاد کشورها با تحولی شگرف روبه­رو شده و آن تحول شگرف و عمیق، که به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین تحولاتاقتصادی جوامع بوده؛ افزایش سهم بخش صنعت در تولید ملل نسبت به سهم کشاورزی بوده است. از آن پس رهنمودهای ارائه شده از سوی دانشمندان علوم اقتصادی، با هر گرایشی و مسلکی که داشتند، حول و حوش مسئله کانون صنعتی شدن شکل گرفت.بخش صنعتمشخصه­های خاصی دارد که سایر بخش­های اقتصاد، ممکن است از آن برخوردار نباشند. بخش صنعت این ظرفیت را دارد تا نسبت به سایر بخش­های اقتصاد، ارزش افزوده بیشتری را با مقدار مشخصی از عوامل تولید، ایجاد نماید. بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت، بسیار سریعتر از نیروی کار اشباع می­شود و لذا به خاطر نیروهای طبیعی، با افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی این بخش سریعتر به اشباع رسیده و زودتر به مرحله کاهش تولید می‌رسد. لذا فرآیند صنعتی شدن را بدین صورت تعریف می‌کنند که ارزش افزوده‌ی بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی، به صورت بارزی بزرگ می باشد.

نقش اساسی صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی بوده و تنها کارکرد اساسی که داشته تامین ارز بوده است. دستگاهی عظیم برای اکتشاف و استخراج و صدور نفت خام به وجود آمده است تا صرفا به کسب درآمد ارزی برای دولت بپردازد، بی­آن­که پیوند لازم را با سایر بخش­های اقتصاد ایران برقرار نماید، به­طوری­که آثار پیوستگی این صنعت با سایر بخش­های اقتصاد نظیر صنعت درحد بسیار ناچیزی باقی مانده است
(زاده طبری، 1379).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قراردادهای بیع متقابل

از سویی رشد اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین شاخص­های توسعه­ای دارد. با اینحال، رشد اقتصادی کشور به­طورکلیپایین بوده و اقتصاد ما به اندازه زیادی متکی به بخش نفت است.در طی سالیان گذشته، بخش صنعت ایران، نرخ­های رشد های متفاوتی را تجربه کرد. در اوج برخورداری از درآمدهای نفتی، مشاهده می­گردد که رشد بخش صنعت، سهم کمتری از رشد کلی تولید ناخالص ملی را عهده دار شد. متأسفانه در حال حاضر نیز رشد قابل توجهی در تولید بخش صنعت مشاهده نمی گردد. این آمار و ارقام نشان میدهد بخش صنعت ما، رسالت خود را در توسعه به خوبی ایفا نکرده است؛ در حال حاضر تقریبا بیش از نیمی از صادرات ایران به نفت و گاز تعلق دارد ولی سهم این درآمدها در رشد بخش صنعت ناچیز بوده است. به نظر می رسد رهایی از درآمدهای ارزی به صورت چشمگیری با رونق بخش صنعت در ارتباط است ضمن اینکه باید صادرات صنعتی بر اساس برنامه پنجم توسعه متنوع شود. بنابراین توجه به ارتباط افزایش درآمدهای نفتی و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران جهت نیل به اهداف توسعه و رشد اقتصادی بسیار حایز اهمیت است(ترازنامه ی بانک مرکزی 1386).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید