دانلود پایان نامه

قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل

به طور کلی نا اطمینانی قیمت نفت سه اثر بر کشور های وارد کننده ی نفت خواهد داشت .اثر جانشینی اثر درآمدی و اثر چرخشی که در ادامه به تفضیل آن پرداخته می شود.(دکترابونوری و دیگران:1392)

2-4-1 اثر جانشینی :

الف- پس از افزایش قیمت نفت در کشور های وارد کننده آثار جانشینی علیه نفت وجود خواهد داشت اولین واکنش در برابر افزایش قیمت نفت این است که برای مصرف کمتر نفت موارد دیگر جایگزین نفت می شوند .( مانند زغال سنگ و گاز طبیعی )

ب- واکنش بعدی افزایش قیمت نفت در سمت تولید است بدین صورت که سایر عوامل تولید مثل سرمایه جایگزین عوامل انرژی خواهند شد.یعنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایه گذاریبیشتری انجام می شود .

ج- تغییر بعدی در الگوی تقاضای مصرف کنند گان رخ می دهد . پس از افزایش قیمت انرژی یعنی نفت و به تبع آن قیمت محصولات انرژی بر  نسبتا”  افزایش پیدا خواهد کرد و مصرف آن نسبت به محصولاتی که کمتر انرژی بر هستند کاهش پیدا می کند ، بنابراین تقاضا برای کالایی که تولید آنها به انرژی کمتری نیاز دارد ، افزایش پیدا می کند یعنی آن کالاها جایگزین کالاهای انرژی بر می گردند.

2-4-2  اثر در آمدی

اثر جانشینی با جایگزین کردن سایر عوامل تولید به جای نفت تقاضا برای نیروی کار و سرمایه را بالا می برد و اثر درآمدی ( به صورت خالص و با توجه به اثر چرخشی ) این روند را کاهش می دهد .انتظار بر این است که اثر درآمدی بزرگتر باشد بنابراین قیمت های بالای نفت یک تاثیر رکودی خواهد داشت که خود منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه خواهد شد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اجتماعی و فرهنگی

2-4-3  اثر چرخشی[1]

قیمت های بالای نفت درآمد های صادراتی سرشاری برای تولید کنند گان نفتی ایجاد می کند که این خود منجر به افزایش واردات این کشور ها از کشور های مصرف کننده ی نفت و به عبارتی افزایش سرمایه گذاری در کشور های مصرف کننده خواهد شد نسبت مهمی از واردات نفتی کشور های عضو سازمان توسعه اقتصادی و همکاری از طریق فروش سلاح های جنگی ، از طریق خدمات پیمانکاری و یا از طریق سرمایه گذاری به اقتصاد آنها باز می گردد. پس به طور وضوح مشخص است که این اثر چرخشی به قدری بزرگ می باشد که می تواند بخشی از اثر زیان بخش درآمدی را جبران کند .

[1]Re-Cycling Effect

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید