دانلود پایان نامه

ملکه الیزابت در سال 1603 زندگی را بدرود گفت و «جمزِ اوّل» جانشین او شد ولی تغییر خاندان سلطنت در انگلستان تغییری در حمایت پادشاه از شکسپیر به وجود نیاورد و جمز اوّل نسبت به شکسپیر و بازیگرانِ وی آزادی عمل اعطا کرد و هنگام تاجگذاریِ خود شاهد اجرای یکی از نمایشنامه های او بود و وقتی جمز وارد لندن شد نه تنها جایگاه مناسبی در مراسم تاجگذاری برای او در نظر گرفته شد بلکه البسه رسمی شایسته ای نیز به آنان اعطا گشت.(پازارگادی،11:1373). بی شک، عصر الیزابتی یکی از برجسته ترین دوره های تاریخ تئاتر انگلستان است و یک نام بر تارک آن می درخشد: «ویلیام شکسپیر».(مرتضوی،73:1384).
2.1.3 مجموعه آثار شکسپیر و ویژگی های آن
«در آثار او ودیعه ای نهاده شده است که ما را به انسان بودنمان
خشنود می کند. می پذیریم که ناخالصیم، نه خداییم و نه
خواهشیم.شکسپیر یکی از منجیان ماست. «آنتونی برجس»
در جهان مردم انگلیسی زبان هیچ خانه ای چنانکه باید و شاید مجهز به اسباب و اثاث نیست مگر اینکه در آنجا یک جلد کتاب مقدس و یک جلد کلّیات شکسپیر هم موجود باشد. (هریسون،13:1367).
درست هفت سال بعد از مرگ شکسپیر، در سال 1623، دو تن از اعضای قدیمی گروه او که نزدیک به بیست سال با وی کار کرده بودند، به نامهای «جان همینگز» و «هنری کاندل» کلیه آثار نمایشی او را به استثنای پریکلس در یک مجلّد گردآوری و به چاپ می رسانند. (هادجس،22:1365). در متن های شکسپیر چاپ موسسه پنگوئن سعی شده است که متن های چاپی بسیار نزدیک به متون اصلی باشد. از آوردن عنوان مکان ها که مهذبان سده هیجدهم به آغاز صحنه ها افزوده اند صرف نظر شده است. ذکر تقسیم بندی نمایشنامه بر حسب پرده و صحنه فقط به منظور سهولت مراجعه انجام گرفته است. در مورد میزانسن تا آنجا که مقدور بوده است از نسخه اساس پیروی شده است، نقطه گذاری قدیم تا آنجا که آشکارا محال می نموده، رعایت شده است. (هریسون،269:1367)
گاه شمار نمایشنامه ها و اشعار شکسپیر (عناوین و تاریخ های اشاره شده بر اساس کتاب شکسپیر آکسفورد اثر ولز و تیلور می باشند):
1- هملت (اواخر دهه 1580 / اوایل دهه 1590)
2- دو نجیب زاده ورونا (اواخر دهه 1580 / اوایا دهه 1590)
3- رام کردن زن سرکش (اواخر دهه1580 / اوایل دهه 1590)
4- اولین بخش جدال بین دو خاندان مشهور یورک و لنکستر (اوایل دهه 1590)
5- تراژدی واقعی ریچارد یورک و شاه هنری خوب ششم (قبل از 1952)
6- اولین قسمت هنری ششم (حدود 1952)
7- تراژدی شاه ریچارد سوم (حدود 3-1952)
8- ونوس و آدونیس ( 3-1592)
9- غم انگیزترین تراژدی رومی تیتوس و آندرونیکوس (حدود 1593)
10- ربایش لوکرس (حدود 1593)
11- کمدی اشتباهات (حدود 1594)
12- رنج بی حاصل عشق (حدود 1594)
13- رنج پر حاصل عشق [اثر گمشده] (قبل از 1598)
14- سر توماس مور (حدود 5-1594)
15- عالی ترین و غم انگیزترین تراژدی رومئو و ژولیت (حدود 5-1594)
16- تراژدی شاه ریچارد دوم (حدود 1595)
17- زندگی و مرگ شاه جان (حدود 6-1595)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حکومت اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید