دانلود پایان نامه

. UNCTAD, The Doha Mandate, 26 April 2012, Doc TD/L.427. para.25.
در اعلامیه مربوطه تاکید می شود که اقدامات مربوطه فوق “مانع دسترسی به بازار، سرمایه گذاری ها و آزادی حمل و نقل و تامین رفاه شهرمندان کشورهای در حال توسعه می شود”.
. Economic Warfare.
. نک:
Lowe, V., and Tzanakopoulos, A., ‘Economic Warfare’ in R Wolfrum (ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2012, http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id¼17015904, p.5.
آنها جنگ اقتصادی را بدین صورت تعریف می کنند “رفتاری بین اعمال روشهای اقتصادی جنگی مثل محاصره جنگی و بمب گذاری های استراتژیک تاسیسات زیربنایی تا اعمال محدودیت های اقتصادی غیرمتمرکز مثل تحریم های تجاری یا حتی بایکوت داوطلبانه محصولات کشوری دیگر توسط شهروندان یک کشور، و تا تحریم های جمعی اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد”.
. Ibid.
. نک: قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد:
قطعنامه 1696 (31 جولای 2006)، قطعنامه 1737 (23 دسامبر 2006)، قطعنامه 1747 (24 مارس 2007)، قطعنامه 1803 (3 مارس 2008)، قطعنامه 1835 (27 سپتامبر 2008)، و قطعنامه 1929 (9 ژوئن 2010). برای بررسی جامع قطعنامه 1737 و قطعنامه 1929 نک:
Joyner, D.H., ‘The Security Council as a Legal Hegemon’, J Intl L, Georgetown, Vol.43, 2012, pp. 225–57 & 238–48.
. در قطعنامه مربوطه شورای امنیت تصمیم گرفت که “همه دولت ها اتباع، اشخاص تحت صلاحیت خود و شرکتهای مقیم قلمرو خود یا تحت صلاحیت خود را ملزم خواهند نمود تا مراقب فعالیت های تجاری خود با نهادهای مقیم ایران یا تحت صلاحیت ایران شوند از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، و هر فرد یا نهادی که از طرف آنها یا تحت صلاحیت آنها فعالیت می کند، و نیز نهادهای تحت کنترل یا مالکیت آنها که بطور غیرقانونی فعالیت می کنند، باشند در صورتی که اطلاعاتی موثق در دست دارند حاکی از اینکه چنین فعالیت های تجاری می تواند به فعالیتهای هسته ای تکثیر تولید سلاح های اتمی ایران و یا توسعه سیستم های پرتاب سلاح های هسته ای یا به نقض قطعنامه های 2008/1803، 2007/1747، 2008/1803 یا همین قطعنامه پاراگراف 22 قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2010) کمک کند.
. در تصمیم شورای اتحادیه اروپا 2010/413/CFSP مصوب 26 جولای 2010 راجع به محدودیت ها علیه ایران و نسخ یادداشت مشترک 2007/140/CFSP (OJL 195/39 مصوب 27 جولای 2010 یادآوری مجدد شده است (با تاکید).
. تصمیم 2010/413/CFSP مصوب 26 جولای 2010 شورای اتحادیه اروپا (با تاکید).
. نک: آیین نامه شورای اتحادیه اروپا شماره 2010/961 مصوب 25 اکتبر 2010 راجع به محدودیت ها علیه ایران و ابطال آیین نامه اتحادیه اروپا شماره 2007/423 :
OJ L 281/1, 27 October 2010, p.29.
به موجب این آیین نامه فروش، عرضه، انتقال یا صادرات “تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی مشخص شده که می تواند در بخشهای کلیدی صنایع نفت و گاز طبیعی استفاده شود”، ممنوع، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران محدود، “معاملات مشترک و نیز سایر اشکال همکاری با ایران در بخش انتقال گاز طبیعی” ممنوع می شود.
. برای نمونه نک:
Wood, M., ‘The Interpretation of Security Council Resolutions’, Ybk UN L, Max Planck, Goettingen, 1998, PP. 73–95, 86–87.
او تاکید می کند که نقش مقدمه قطعنامه های شورای امنیت بر خلاف پاراگراف های متن قطعنامه ها که الزامی هستند، صرفا برای “کمک به تفسیر از طریق بیان هدف و موضوع قطعنامه است”.
. نک:
Orakhelashvili, A., ‘Unilateral Interpretation of Security Council Resolutions: UK Practice’, J Intl L, Goettingen, Vol.2, 2010, PP. 823–42.
در مورد تفسیر قطعنامه های شورای امنیت بطور کلی، نک : Wood, op.cit.
. Sicilianos.
. Sicilianos, L.A., ‘Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community’ in Crawford, et al., op cit., p. 1141.
ایشان با بررسی رویه شورای اروپا/اتحادیه اروپا در اجرای تحریم های شورای امنیت، مواردی از مقررات مرتبط را نشان می دهد که ارتباط بسیار ضعیف یا بطورز کلی هیچ ارتباطی با تحریم های شورای امنیت ندارند. بطور کلی با استناد به مبنای قطعنامه های شورای امنیت چنین اثبات می کنند که مقررات خود در “تکمیل خلاء تحریم های مصوب شورای امنیت هستند. با این حال این واقعیت از نظر دور نمانده است که برخی تحریم ها در چهارچوب سازمانی اعمال نمی شوند بلکه به صورت مستقل اعمال می شود”.
. Ibid.
. نک:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید