دانلود پایان نامه

تعالی گرایی و تکیه برعنصرمعنویت و تکریم انسانی با درنظرداشت جایگاه حمایت گری در آموزه های اسلامی جهت تحقق عزت و کرامت انسانی
تمرکز برتوده های مردم (بویژه اقشار آسیبپذیر) در قالب کنش ارتباطی در جوامع و کشورهای هدف
اعتمادسازی نزد افکار عمومی و نخبگان( نظیر متفکرین حوزه اجتماعی ، خیرین ، مسئولین ، اصحاب رسانه ) در مناطق هدف و توجه ویژه به اقشار اثرگذار از طریق ساماندهی و بهره گیری از حضور و مشارکت نیکوکارانه مردم در جهت حمایت از محرومان بر اساس عنصر اعتماد متقابل و توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری
خلق مزیت و ظرفیت سازی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی با تکیه بر ارائه ایده های نوین و الگوسازی درسطح بین المللی و بومی به منظور جهانی سازی الگوهای امدادرسانی
بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های دستگاه سیاست خارجی
جامع نگری به معنای توجه همزمان به نیازهای مادی و معنوی محرومان
تنوع در سامان دهی و ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با نیازهای متنوع محرومان در زمینه آموزش ، بهداشت ، اشتغال
فراگیری در ارائه خدمات حمایتی به محرومان بدون در نظر گرفتن مرزبندی های نژادی ، مذهبی ، جنسیتی ، قومی ، سیاسی
ویژگی های دیپلماسی حمایت
دیپلماسی حمایت از ویژگی ها و چارچوب بندی مفهومی خاصی برخوردار است که آن را از انواع دیپلماسی و یا سایر کمکهای انسان دوستانه متمایز میسازد:
دیپلماسی حمایت مانند انواع دیگر دیپلماسی ارتباط محور است و در صدد ایجاد و تقویت ارتباطات گسترده اجتماعی در سطح عمومی جامعه با محوریت حمایت از محرومان حرکت می کند.
دیپلماسی حمایت اغلب از منظر مساعدتهای اقتصادی-اجتماعی و در راستای کمک ها و حمایت های دولت ها در کشورهای دیگر مورد توجه است و در اشکال مختلفی مانند کمک های اضطراری ، وام ، خدمات بهداشتی و درمانی ، ارائه مشاوره و آموزش های تخصصی ارائه می شود که زمینه ساز برقراری تعاملات می باشد .
جلوه انسانی دیپلماسی حمایتی از مهم ترین ویژگی های آن بشمار می رود. این رویکرد هماهنگ با فطرت انسان ها و در راستای دو اصل نوع دوستی و همکاری در روابط بین الملل می باشد که در واقع منعکس کننده پیام های اخلاقی است .
هماهنگی و انطباق دیپلماسی حمایت با ارزش های مذهبی و اخلاقی از دیگر ویژگی های این نوع دیپلماسی است و از آنجا که همه مذاهب و ادیان آسمانی در آموزه های خود بر این سنت تاکید کرده اند بعنوان یکی از وجوه مشترک انسانی موجب خلق مزیت در ایجاد همگرایی مورد پذیرش است .
ویژگی دیگر این نوع دیپلماسی تنوع و تکثر مخاطبان آن می باشد. به بیان دیگر دیپلماسی حمایت محدود به یک زمینه یا حوزه نمیباشد و لذا این نوع دیپلماسی طیف وسیعی از حوزه ها نظیر فرهنگی ، آموزشی ، مادی و معنوی را شامل شده و در نتیجه اقشار مختلف جامعه اعم از کودکان ، بزرگسالان ، زنان ، مردان ، بیماران و دانشجویان را در بر می گیرد.
مزیت های دیپلماسی حمایت
سهولت اتخاذ و اعمال دیپلماسی حمایتی از مزیت های نسبی آن محسوب می شود. این واقعیت که دیپلماسی حمایتی بدون نیاز به یک دیوان سالاری عریض و طویل قابل اعمال است و در نتیجه این امکان را فراهم می سازد تا با استفاده از این نوع دیپلماسی در راستای تامین اهداف سیاست خارجی خود گام بردارند.
نامحسوس بودن دیپلماسی حمایت مزیت دیگر آن به شمار میآید. برخلاف ابزارهای کلاسیک دیپلماسی از قبیل سیاسی و نظامی که عریان بوده و با عکس العمل و مقاومت روبرو می شود ، این شکل دیپلماسی با مقاومت کمتری در جوامع مقصد روبرو می شود .
ظرفیت بالای دیپلماسی حمایتی در جهت درگیر کردن بخشهای غیردولتی و مدنی جامعه یکی از محسنات و مزیت های منحصر بفرد آن است. این نوع دیپلماسی به دولتها و نهادهای کوچک دولتی محدود نمی شود و بطور بالقوه توانایی آن را دارد تا ازقابلیت ها و ظرفیت های گسترده نهفته در جامعه در قالب افراد یا گروه ها و نیز نهاد ها و سازمان های غیر دولتی برای نیل به اهداف خود استفاده نماید.
انعطاف پذیری در اقدامات به دلیل تنوع خدمات از مزیت های دیپلماسی حمایت است .
بعلاوه دیپلماسی حمایت از کارکردهایی برخوردار است که برای آن مزیت های دیگری را به دنبال دارد . از جمله مهم ترین کارکردهای دیپلماسی حمایت در داخل کشورهای اسلامی می‌توان به کمک به ایجاد اشتغال ، افزایش بهداشت ، توسعه طرح‌های عمرانی ، رفع فقر و گرسنگی اشاره نمود که بطور طبیعی موجب افزایش حضور و مشارکت اقشار ضعیف در معادلات اجتماعی می گردد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نمونه ای از تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید