دانلود پایان نامه

ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها

موضوع تاثیر ­پذیری تورم از فرآیند جهانی­شدن موضوع جدیدی است که به طور مشخص از دهه 1990

مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، در این تحقیق به توضیح چهار مسیر اصلی اثر­گذاری فرایند   جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها خواهیم پرداخت.

 

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم

مسیر اول، اثرگذاری فرآیند جهانی­شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست­های انبساطی و درنتیجه، اثر­گذاری بر تورم بلند­ مدت اقتصاد است. در همه تحلیل­های صورت­گرفته در مورد این کانال   اثر­گذاری، به طور ضمنی یا صریح فرض می­شود که تورم در بلند مدت تنها از سیاست­های پولی تاثیر    می­پذیرد و مقامات پولی با کنترل کاملی که بر حجم پول در اقتصاد دارند قادرند تورم را در سطح دلخواه تعیین نمایند. بنابراین، تنها تمایل مقامات پولی برای استفاده از تورم در تحریک و افزایش تولید ممکن است به افزایش تورم بیانجامد و از آنجا که جهانی­شدن توانایی مقامات پولی در اثر­گذاری بر تولید را کاهش می­دهد. انگیزه آنها در توسل به تورم نیز کاهش خواهد یافت.

جهانی­شدن ممکن است باعث تغییر تابع هدف سیاست­گذاران پولی شده و از این طریق بر تورم تاثیر­گذار باشد. در تحلیل نحوه اجرای سیاست­های پولی در حالت کلی به این نکته اشاره می­شود که مقامات پولی مایلند برای افزایش تولید و کاهش بیکاری، تورم پیش بینی نشده ایجاد کنند.

اثر­گذاری تورم پیش­بینی نشده بر تولید و اشتغال در بیشتر موارد از وجود چسبندگی در قیمت­ها و دستمزد­ها ناشی می­شود. وجود چسبندگی­ها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش بینی نشده می­شود. وجود چسبندگی­ها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش­بینی نشده می­­شود. از آنجا که جهانی­شدن با افزایش رقابت به افزایش انعطاف پذیری دستمزد­ها و قیمت می­انجامد، اثر حقیقی انبساط پولی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر افزایش رقابت باعث نزدیک­شدن تولید به تولید بهینه اجتماعی شده و به این ترتیب باز هم انگیزه مقامات پولی از توسل به تورم برای افزایش تولید کاهش می­یابد. افزایش درجه باز­بودن اقتصاد کارایی سیاست­های پولی پیش­بینی نشده را کاهش داده و باعث می­شود این سیاست­ها عمدتا به افزایش قیمت بیانجامد و بر تولید حقیقی کمتر اثر کنند(طیب نیا و زندیه، 1387).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فلسفه برای کودکان

 

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم

مسیر دوم اثرگذاری جهانی­شدن بر تورم، اثرگذاری آن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالا­های وارداتی انعکاس پیدا می­کند(طیب نیا و زندیه، 1387).

 

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی

مسیر سوم، تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس است. نظریه­های ارائه شده بیان می­کند که با باز شدن اقتصاد شیب منحنی فیلیپس کاهش ­یافته، بنابراین، اثر­پذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد ­­یافت. در نتیجه، می­توان انتظار داشت که مسیر تورم با باز­شدن اقتصاد، مسیر هموارتر وکم­نوسان­تری باشد.

جهانی­شدن از چند طریق می­تواند باعث کاهش حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی شود. با افزایش سهم تجارت بین­المللی در اقتصاد کشور­ها، قیمت بسیاری از اقلامی که در داخل مرز­های یک کشور تولید یا مصرف می­شوند در بازار یکپارچه جهانی و متاثر از شرایط عرضه و تقاضای جهانی تعیین  می­شود و رقابت شدید خارجی امکان افزایش شدید قیمت توسط تولیدکنندگان داخلی را در شرایط رونق اقتصاد داخلی محدود می­کند. این امر بر رفتار ضد ادواری حاشیه سود تولید­کنندگان داخلی در یک اقتصاد باز دلالت دارد. به این ترتیب، نوسانات نرخ تورم در طول ادوار تجاری و به­ بیان دیگر، شیب منحنی فیلیپس در یک اقتصاد باز کاهش می­یابد(طیب نیا و زندیه، 1387).

 

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی

برخی تحلیل­گران معتقدند که عوامل تعیین­کننده تورم از عوامل درون ­مرزی به سوی عوامل برون­مرزی و جهانی در حال تغییر است. به بیان دیگر، نقش و وزن نسبی عوامل جهانی در تعیین فرآیند تورم داخلی کشورها در حال افزایش است(طیب نیا و زندیه، 1387).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید