دانلود پایان نامه

سرمایه گذاری از دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک

در دیدگاه کلاسیکها انباشت سرمایه عامل تعیین کننده ی رشد اقتصاد بوده و پس انداز عنصری کلیدی برای تامین منابع سرمایه گذاری محسوب میشود. ادام اسمیت در این رابطه چنین می نویسد:(هر گونه افزایش و کاهش در میزان سرمایه گذاری، به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش در تولید واقعی صنعت و در نتیجه ارزش مبادله ی تولید سالانه ی زمین و کار کشور و ثروت حقیقی و درامد تمام ساکنان کشور دارد. سرمایه با صرفه جویی افزایش می یابدو با ولخرجی و اسراف کاهش می یابد.)(فروغی،1387).

اسمیت بر تمرکز سرمایه قبل از شروع روند تقسیم کار تاکید دارد. به نظر او حل مشکل توسعه ی اقتصادی در یک کشور ، تا حد زیادی بستگی به توانایی های مردم در پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر دارد .از نظر اسمیت نرخ سرمایه گذاری از طریق نرخ پس انداز عیین میشود. با طبق این نظریه ، اقتصاد زمانی در تعادل است که میزان پس انداز با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. کلاسیک ها اعتقاد داشتند کهد برای تمرکز سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر است و تنها زمین داران و سدمایه داران توان پس انداز کردن را دارند. طبقه ی کار گر به خاطر این که دستمزدی برابر با حداقل معیشت دریافت میکند، توان پس انداز کردن را ندارد (تفضیلی،1381)

دیگر اقتصادان مکتب کلاسیک ریکاردو، اعتقاد داشت که تمرکز سرمایه ، نتیجه و ثمره ی تجمع سود است . چون سود موجب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد ثروت میشود. از نظر ریکاردو تا جایی که نرخ سود مثبت است ،تمرکز سرمایه کماکان ادامه خواهد یافت توسعه ی اقتصادادی بستگی به تفاوت در میل به مصرف و تولید دارد . او معتقد بود که چنانچه پیشرفت های فنی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار گردد، میتوان تمرکز سرمایه را نیز از این طریق افزایش داد (تفضلی،1375).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حضرت محمد (ص)

اقتصادانان کلاسیک معتقد هستند که همواره درنقطه ی تعادل ، پس انداز با سرمایه گذاری مطلوب برابر است . همچنین ان ها مکانیسم قیمت ها را متعادل کننده ی سرمایه گذاری و پس انداز می دانستند . کلاسیک ها در اینجا متغیری به نام نرخ بهره را معرفی میکنند . نرخ بهره از دید انها قیمت دریافت شده توسط پس انداز کنندگان و قیمت پرداخت شده توسط سرمایه گذاران است . از نظر انها نرخ بهره تا آنجایی که سرمایه گذاری و پس انداز با هم برابر شوند تغییر میکند . از نظر آنها نرخ بهره با سرمایه گذاری رابطه ی معکوس و باپس انداز رابطه ی مستقیم دارد . با این تفسیر میتوان نتیجه گرفت که تئوری کلاسیک یک تئوری انباشت سرمایه ی بلند مدت است تأکید اقتصادانان کلاسیک بر سود و نرخ سود به خاطر این است که قسمتی از این سود،توسط کار فرمایان صرف پس انداز شده و بخش اعظمی از این پس انداز صرف سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی میگردد . در صورتی که سرمایه گذاری سودآور نباشد ، نرخ بهره کاهش یافته و این امر موجب کاهش پس انداز میگردد. نهایتأ این تغییر ادامه می یابد تا سرمایه گذاری و پس انداز به تعادل برسند (تفضیلی،1381). در بخش بعد نظریه ی شتاب ساده به صورت خلاصه شرح داده میشود.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید