دانلود پایان نامه

فروغی، محمدعلی؛یغمایی،حبیب، گزیده شاهنامه، تهران، زوار، 1386.
فرهادپور، مراد، ایده نمایش (مقالاتی درباره تئاتر)، تهران، هرمس،1389.
فورتیر، مارک، نظریه در تئاتر، ترجمه فرزان سجودی و نریمان افشاری، تهران، سوره مهر، 1388.
فورستر، ادوارد مورگان، جنبه های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، نگاه، 1384.
فیلد، سید، راهنمای فیلمنامه نویسی، ترجمه عباس اکبری، تهران، ساقی، 1378.
قادری، نصرالله، آناتومی ساختار درام، تهران، کتاب نیستان، 1380.
قدیانی، عباس، فرهنگ جامع تاریخ ایران، تهران، آرون، 1381.
قلی زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی (بر پایه متون پهلوی)، تهران، کتاب پارسه، 1387.
کاترون، لوئیز، بینش کارگردان، ترجمه منوچهر خاکسار هرسینی، تهران، افراز، 1388.
کاخی، ابوالقاسم، جنبه های نمایشی در ادبیات کهن، تهران، مرکز پژوهشهای بنیادی، 1374.
کانترکتور، مهر، کارکرد آموزشی نمایش عروسکی و نمایش خلاق، ترجمه شیوا مسعودی، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری نوروز هنر، 1384.
کربن، هانری، ارض ملکوت، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگی، چاپ اول، 1358.
کریمی پور، بهرام، از شکسپیر تا الیوت، گزینه و ترجمه بهرام کریمی پور، هفت اورنگ، 1377.
کفافی، محمد عبدالسلام، ادبیات تطبیقی (پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی)، ترجمه سیدحسین سیدی، مشهد، شرکت به نشر، چاپ دوم، 1389.
کوورجی کویاجی، جهانگیر، بنیادهای اسطوره و حماسه ایران، ترجمه جلیل دوستخواه، تهران، آگه، چاپ اول، 1380.
کیا، خجسته، شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی، علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1369.
گرانت، مایکل؛ هیزل، جان، فرهنگ اساطیر کلاسیک (یونان و روم)، تهران، ماهی، 1384.
گرجیان، رحیمه، کلیات شاهنامه به نثر، تهران، جمهوری، 1390.
گروم، نیک، شکسپیر (قدم اوّل)، ترجمه معصومه علی محمدی، تهران، پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب، 1387.
گودوین، جان، راهنمای کوچک نمایشنامه های شکسپیر، ترجمه هوشنگ آزادی ور، تهران، مهراز، چاپ اول، 1379.
گیوزالیان، ال.تی؛ آدامووا؛ ای.تی، نگاره های شاهنامه، ترجمه زهره فیضی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشادِ اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1386.
مارتین، لینگز، راز شکسپیر، ترجمه سودابه فضایلی، تهران، قطره، 1382.
متیوز، اندرو، مجموعه داستان های شکسپیر، ترجمه جواد ثابت زاده، تهران، ذکر، کتاب های قاصدک، چاپ اول، 1390.
محمدخانی، اقدس، مبانی نظری سینما و دانستنی های هنر نمایش، تهران، مؤسسه جمالِ هنر، 1389.
مختاری، محمد، اسطوره زال، تهران، آگه، 1369.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نهادینه سازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید