دانلود پایان نامه

– ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری

در دنیای امروز، خلق ثروت متکی بر فناوری است. امروزه، پایه های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش بنیان بنا شده است. معنا و مصادیق ثروت تغییر کرده است، اکنون ایده های جدید، روش‌های نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این دارایی‌ها، به «دارایی‌های فکری» مشهورند. این دارایی‌ها به قدری دارای اهمیت هستند که گاهی اوقات تا 80 درصد دارایی شرکت‌های بزرگ و جهانی را تشکیل می‌دهند، به عنوان مثال، شرکت IBM، در سال 2006 از طریق فروش حق لیسانس خود بالغ بر 2/1 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. با مروری بر انقلاب‌های ایجاد شده در سه قرن اخیر و نیز منبع ایجاد ثروت مشاهده می‌شود که منبع ایجاد ثروت، از قبل از قرن هیجدهم تا قرن بیست و یکم، به ترتیب زمین، منابع طبیعی، منبع انرژی و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در کتاب رویارویی بزرگ، بیان می‌دارد که برنده اصلی اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم، آن کسی است که متکی بر سلاح دانش باشد.

بنابراین از جمله ضرورت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل عبارتند از:

·       حفاظت از سرمایه گذاری‌ها و تحقیقات انجام شده

·       افزایش انگیزه افراد برای تحقیقات و نوآوری

·       جلوگیری از اختفاء تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها

·       انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها

·       جلوگیری از فعالیت‌های موازی و صرف هزینه های اضافی

·       تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری و نوآوری.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توجیح حقوقی دفاع مشروع