دانلود پایان نامه

فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به مقوله ماوراءالطبیعه در فلسفه اسلامی ” شاهدان قیامت در قرآن معمولاً در دادگاه‌ها شاهدان عینی به سود یا زیان طرف گواهی می‌دهند، و پس از طی مراحلی، حکم دادگاه صادر می‌شود، بر این اساس نیز در روز رستاخیز شاهدانی بر جرائم اعمال انسان‌های گنهکار گواهی می‌دهند.
قرآن نیز روز رستاخیز را محکمه الهی و روزی که شاهدان به پا می‌خیزند و در آیه دیگر مضمون شهادت آنان را بیان کرده می‌فرماید: مجرمان بر پروردگار خود عرضه می‌شوند و گواهان می‌گویند آنان کسانی هستند که به پروردگار خود دروغ گفتند.
گواهان روز رستاخیز به دو گروه تقسیم می‌شوند:1- شاهدان عینی خارجی (خدا و پیامبران و…).
2- گواهان داخلی (اعضاء بدن مجرم).
و نوع دیگر از شهادت نیز، تجسم اعمال است واعمال اعم از نیک و بد در سرای دیگر جلوه خاصی دارند، افعال نیک انسان به صورت موجودات زیبا و دلنشین خود را نشان می‌دهند و گناهان انسان به صورت موجودات مهیب و کریه مجسم شده و در حالی که خود یک نوع کیفر برای مجرم به شمار می‌روند، بر جرائم او نیز گواهی می‌دهند.” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه:چگونگی شهادت شاهدان بر اعمال را در قیامت را دریابد ،با توجه به قضاوت های میانجی” اسناد ،دلایل ، و…”، اسنادی از قبیل ” شهادت مرد کرد با اعضاء وجوارح که وی بامشاهده کبکها به یاد آورد واز پس آن به عقوبت عمل رسید ” . در مرتبه قضاوت نهایی شهادت بر اعمال انسان در قیامت ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
آیا مرد کرد میتوانست داستان خود را بازگو نکند ،شهادت کبکها واقعی نبود واین زبان بی اختیار مرد ،بود که او را به دام انداخته بود ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه:
1-آیا میتوانید مراحل داستان را از آغاز تا پایان فهرست کنید .
2-با افراد مصاحبه کنید وخاطراتی که ایشان از شهادت وگواهی دارند با ذکر نتیجه جمع آوری نموده وسپس عوامل اصلی شهادت وعقوبت نتیجه گیری می کنید ،فهرست نمایید .
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:
ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم اخلاق

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید