دانلود پایان نامه

صدردصد نه. هیچ تأثیری ندارد
باید اخلاق را بیان کنیم ولی خیلی لطیف باشد
و نه من فکر نمی‌کنم یک همچین چیزی باشد
باید باشد چون کودکان در سن یادگیری هستند و باید آموزش ببینند و چه مفاهیمی بهتر از مفاهیمی دینی و اخلاقی. آموزش و انتقال مفاهیم اخلاقی جزو خصوصیات ذاتی هر برنامه‌ای باید باشد و نمی‌تواند جدا باشد. در برنامه‌های مناسبتی می‌توان موضوع را خود مفهوم ارزشی قرار داد
نمی‌توان به صورت کلی گفت مفهوم باعث جذابیت می‌شود
اصلا سؤال بی ربطی نیست ولی فکر می‌کنم با یک ترفندی باید بچه ها را جذب کنیم تا مفاهیم اخلاقی را بگیرند
خود مفاهیم ذاتا جذابیت ندارند و باعث جذابیت هم نمی‌شوند
پاسخ به لزوم ارائه مفهوم
نتیجه
چون کودکان در سن یادگیری هستند و باید آموزش ببینند و چه مفاهیمی بهتر از مفاهیمی دینی و اخلاقی. آموزش و انتقال مفاهیم اخلاقی جزو خصوصیات ذاتی هر برنامه‌ای باید باشد و نمی‌تواند جدا باشد
جز واجبات کار است و چون ما رسانه فرهنگ‌ساز هستیم جز وظایف ماست
باید اخلاق را بیان کنیم
اصلا سؤال بی ربطی نیست ولی فکر می‌کنم با یک ترفندی باید بچ‌ها را جذب کنیم تا مفاهیم اخلاقی را بگیرند
ارائه مفاهیم اخلاقی در برنامه‌ها وظیفه است و باید مفاهیم اخلاقی را به کودک یاد بدهیم اما با لطایفی و ترفندهایی بچه اول باید جذب بشود
پاسخ به چگونگی ارائه مفهوم
نتیجه
و بچه‌ها جذب جنبه‌های سرگرمی برنامه می‌شوند
برنامه باید براساس اصول برنامه‌سازی اصول جذابیت و سرگرم کننده را در خود دارا باشد تا کودک به سراغ آن برنامه بیاید
بخش عمده کارکرد برنامه برای کودک باید سرگرمی‌باشد
و وقتی جذب ایجاد شد آنوقت کنارش مفهوم اخلاقی بیان کنید
ولی اگر درست در مقطع سنی خودش آنها را در یک قالب درست به کودک ارائه دهیم می‌تواند تأثیرگذار باشد و باعث رشدش نیز شود و اگر بُعد سرگرمی را هم درنظر بگیریم حتی می‌تواند مجذوب آن برنامه نیز بشود
شاید بهتر باشد که آموزه‌های اخلاقی با بیانی داستانی و در قالب کارتون ارائه شوند
هستم برنامه باید براساس اصول برنامه‌سازی اصول جذابیت و سرگرم کننده را در خود دارا باشد تا کودک به سراغ آن برنامه بیاید
عناصر جذاب و سرگرم کننده نباید خارج از محتوا و هدف وارد برنامه شود و ساماندهی شود اگر اینگونه شود همین برنامه‌هایی می‌شود که ما به آنها انتقاد داریم. این کار مثل این می‌ماند که من بخواهم برای جذاب شدن کلاس ریاضیات خودم نوار فلان خواننده را در کلاس بگذارم و وقتی همه بچه‌ها وارد کلاس شدند و جذب کلاس شدند نوار را خاموش کنم و در را ببندم و بگویم حالا می‌خواهم ریاضیات درس بدهم خوب همه پا می‌شوند و می‌روند بلکه من باید خود درس ریاضی را جذاب ارائه کنم.
چون کودک جذب محتوای سرگرم کننده می‌شود لذا باید مفاهیم اخلاقی به صورت سرگرم کننده ارائه شود و نه در کنار عناصر سرگرم کننده چون در آن هنگام که عنصر سرگرمی از میان برود توجه کودک از برنامه برداشته می‌شود و در نتیجه آن مفهوم مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این کار مثل این می‌ماند که من بخواهم برای جذاب شدن کلاس ریاضیات خودم نوار فلان خواننده را در کلاس بگذارم و وقتی همه بچه‌ها وارد کلاس شدند و جذب کلاس شدند نوار را خاموش کنم و در را ببندم و بگویم حالا می‌خواهم ریاضیات درس بدهم خوب همه پا می‌شوند و می‌روند بلکه من باید خود درس ریاضی را جذاب ارائه کنم.
4-1-5-2-10-1 نتیجه :

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تور ارمنستان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید