دانلود پایان نامه

نظریات مکتب­های مختلف در مورد علل تورم

علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده است. آنچه در اکثر این مکاتب بر تورم اثر قطعی دارد، میزان رشد حجم نقدینگی است. در مکتب کلاسیک­ها و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین و نئوکینزین­ها[1] افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد به تورم می­انجامد.

کلاسیک­های جدید تورم را وابسته به تورم انتظاری و اختلاف تولید طبیعی و تولید حقیقی می­دانند. سارجنت[2] با کاربرد فرضیه­ی انتظارات عقلایی به این نتیجه رسید که سیاست پولی هماهنگ بر از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی اثر است، اما تورم غیر انتظاری را موقتا کاهش می­دهد. مکتب کینزین­های جدید              جامع­ترین نظریه­ی تورم را  تا امروز در خود پرورش داده است. در این گروه از اقتصاددانان گوردون[3] نظریه­ی مثلثی تورم خود را بیان می­دارد.

او در این نظریه ریشه­های تورم را در سه عامل تقاضای کل، عرضه­ی کل و عرضه­ی کل اینرسی تورمی بیان می­دارد. در نظریه­ی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است ناشی از افزایش مصرف و سرمایه­گذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد.        چنانچه به هر یک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود، قیمت­ها افزایش می­یابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمت­ها مداوم بوده و تورم پدید می­­آید. این نظریه یکی از نظریه­های تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمت­ها به دلیل چانه­زنی اتحادیه­های کارگری و افزایش هزینه­های تولید می­داند. در این نوع، تورم به دلیل جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا، قیمت­ها شروع به افزایش می­کنند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته می­شود، سپس اشتغال کم می­شود. این همان نوع از تورم است که به عنوان تورم رکودی شناخته می­شود. برای  مقابله با این نوع تورم اگر در طی سیاست­های پولی و مالی، تقاضا افزایش یابد قیمت­ها بیشتر افزایش می­یابند و درخواست دستمزد بیشتری پدید می­آید و مارپیچ دستمزد- قیمت در اینجا تعریف می­گردد. ضمن اینکه تورم ناشی از قیمت مواد اولیه نیز مانند تورم ناشی از دستمزد، به تورم رکودی منجر می­شود، زیرا در کنار افزایش قیمت­ها، تولید و اشتغال را کاهش می­دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی

اینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیده­ای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه است. بکارگیری سیاست­های پولی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینه­های زیادی برای این نوع اقتصادها داشته باشد.

در توضیح این نوع تورم به عواملی مانند کمبود زیربناها و زیرساخت­های اقتصادی، گستردگی بخش­های دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت­های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز جامعه، گسترش بی­رویه و شدید شهرنشینی و رشد سریع جمعیت می­توان اشاره کرد. مدل مثلثی تورم سعی دارد تورم رکودی را بیشتر توضیح دهد. 

 

 

 

  1. 1. Neo Keynesian
  2. 2. Sargent
  3. 3. Gordon
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید