دانلود پایان نامه

(نمایشنامه):
شب هنگام است. سلم و تور کنار همدیگر نشسته و به گفتگو مشغولند.
سلم برادر، خود نیک می دانی سالهاست از ایرج دل چرکینمو کینه ها از او به دل دارم. آه که آن چه امروز دیدم اندیشه ام را بیش از پیش به خود مشغول ساخته و آرامش از من ربوده است…
(فیلم نامه):
شب / داخلی / پرده سرا
سلم (رو به تور): به اندازه کافی از ایرج دل چرکین بودم. راستشو بخوای صحنه ای که امروز دیدم فکرمو بدجور به خودش مشغول کرده… .
بنابراین فردوسی با آوردن کلمه شب در بیت آخر به موقعیت زمانیِ رویداد و صحنه ای که پیش رو داریم اشاره دارد.
– بلافاصله پس از صحنه ای که در بالا ذکر آن رفت، با بیت زیر مواجه می شویم:
چو برداشت پرده ز پیش آفتاب سپیده برآمد بپالود خواب
باز فردوسی با بیانی موجز به موقعیت زمانی صحنه ای که در آن ایرج به دست برادران کشته می شود اشاره می کند. بدین معنی که شب سپری شده و روز فرا رسیده است و اینک با صحنه ای دیگر مواجه هستیم.
– منوچهر قصد دارد با سخنرانی و موعظه، روحیه سپاهیان خود را برای جنگ با سلم و تور آماده کند. این صحنه که به عنوان تاکتیکی برای موفقیت سردار در جنگ بر علیه رقیب به حساب می آید با این بیت از صحنه قبلی متمایز می گردد:
بدانگه که روشن جهان تیره گشت طلایه برافکند بر کوه و دشت
خروشی برآمد ز پیش سپاه که ای ناموران و شیران سپاه
بدانید که این جنگ آهرمنست جهان آفرینرا بدل دشمنست
میان بسته دارید و بیدار بید همه در پناه جهاندار بید
کسی کو شودذ کشته زین رزمگاه بهشتی شود شسته پاک از گناه
بیت آغازین، موقعیت زمانی صحنه سخنرانی را که مشخص می کند صبح هنگام اتفاق می افتد روشن و بدین طریق آن را از صحنه های دیگر جدا می کند.
– جنگ سختی میان لشکریان منوچهر با سپاهیان سلم و تور در گرفته و اینک هر دو گروه در اردوگاه خود به استراحت و تمرکز نیروها مشغولند. سلم و تور شب هنگام به منظور شبیخون زدن به نیروهای دشمن کمین کرده اند. صحنه کمین کردن نیروهای سلم و تور برای شبیخون زدن در شب بدین طریق از صحنه قبلی (صحنه جنگ) که در روز اتفاق افتاده است متمایز شده است:
چنین تا شب تیره سر برکشید و رخشنده خورشید شد ناپدید
دل سلم و تور آمد از غم بجوش برای شبیخون نهادند کوش
چو شب روز شد کس نیاآمد به جنگ دو جنگی گرفتند رای درنگ
چو از روز رخشنده نیمی برفت دل هر دو جنگی ز کینه بتفت
بتدبیر با یکدگر ساختند همه راه بیهوده انداختند
که چون شب شود شبیخون کنیم همه دشت و هامون پر از خون کنیم
– فردوسی فرا رسیدن شب و موقعیت زمانیِ صحنه شبیخون را اینگونه مشخص می کند:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دسترسی متن کامل پایان نامه- قسمت 13

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید