دانلود پایان نامه

گیرد، سبب شد که روابط عمومی‌ها همگام با انقلاب اسلامی در جهت رشد آن گام برداشته و معنویتی الهی به کار خود ببخشند.
اصولاً روابط عمومی به تنهایی نمی‌تواند رسالت خود را ایفا کند، مگر این‌که این مهم را توأم با امر ارشاد که در واقع لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر هستند، انجام دهد. زیرا ارتباطات و تبلیغات وقتی کارساز خواهد بود که توأم با ارشاد و راهنمایی باشد و همین‌طور امور ارشادی نیز جهت بیان آنچه که باید گفته شود، نیاز به ارتباطات و روابطی مؤثر و مفید دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که برای هماهنگی امر تبلیغات دولت، شورایی در وزارت ارشاد اسلامی به نام شورای هماهنگی، شورای مزبور دارای دبیرخانه‌ای شد که این دبیرخانه کوشش‌هایی را در برای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی انجام داده است و نمونه‌ای از این تلاش، سعی در تهیه و تدوین تشکیلاتی هماهنگی برای روابط عمومی کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی، در سال‌های گذشته بوده است.
به طور کلی، فعالیت‌های ادارات روابط عمومی و ارشاد بعد از انقلاب اسلامی که اغلب زیر نظر بالاترین مقام دستگاه صورت می‌گیرد، چشمگیر و قابل توجه است وتوانسته‌اند ارتباطات گسترده‌ای با مردم برقرار سازند
ذکر این نکته نیز ضروری است که جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای امر تبلیغات قایل است و با برگزاری سمینارها و کنگره‌های عبادی‌ـ سیاسی، به خصوص درکنگره عظیم و جهانی حج، موجبات تبادل افکار و ارشاد ملل مختلف جهان اسلام را فراهم آورده و با اعزام نمایندگانی به کشورهای مختلف جهان، مردم این کشورها به ویژه ملل محروم و مستضعف را با ارزش‌های والای اسلامی و انقلاب اسلامی آشناکرده و موجبات رشد معنوی و تعالی آن‌ها را فراهم می‌سازد.
روابط عمومی در دستگاه‌های دولتی:
نظر به اینکه در سال 1364برای روابط عمومی‌ها شرح وظایف جامع و مناسبی تدوین نشده بود، ملاحظه می‌شد که در هر دستگاه به تناسب عوامل، فعالیت می‌شد که در مجموع، دولت جمهوری اسلامی در انعکاس و تبلیغ اقدامات خود و هدایت جامعه در این زمینه توفیق همسان با خدمات انجام گرفته را نداشت. در این زمینه دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت مستقر در وزارت ارشاد اسلامی، دو سمینار یکی در اسفند 1363 و یکی هم در اردیبهشت ماه 1364 مرکب از کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاه‌ها تشکیل داد، حاصل زحمات و تلاش مستمر منجر به تهیه گزارش توجیهی در خصوص ویژگی‌های روابط عمومی‌ها شد:
ـ نظر به اینکه روابط عمومی هر دستگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است و همچنین به خاطر ضرورت ارتباط دایم و مستقیم این واحد با سطوح مسئولان دستگاه متبوع، مقتضی است که از نظر تشکیلاتی دارای جایگاه مناسب بوده و تحت عنوان دفتر با پست سازمانی مدیر کل و تحت نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه، انجام وظیفه کند و مدیر کل آن نیز علاوه بر این مسئولیت، مسئولیت دیگری نظیر دبیر شورای معاونین را عهده‌دار باشد که این امر در شرح وظایف روابط عمومی‌ها پیش‌بینی شده است.
ـ محورهای اصلی وظایف روابط عمومی و ارشاد دستگاه‌ها در قالب اصول کلی ناظر بر چند بند آمده است که به تبع آن شرح وظایف تدوین شده است.
این اصول کلی تحت عناوین گروه «اطلاعات، ارتباطات، تشریفات»، گروه «بررسی، مطالعات، ارشاد» قسمت «تبلیغات و انتشارات‌» تنظیم شده است که به تناسب حجم وظایف هر روابط عمومی قابل تعمیم به گروه‌ها یا قسمت بیشتری خواهد بود.
ـ به منظور توجه به سطوح وظایف روابط عمومی‌ها که لزوماً باید از پُست کارشناسی برخوردار باشد، در سازماندهی وظایف، گروه پیش‌بینی شده است تا به تبع آن پست‌های کارشناسی ملحوظ شود.
ـ یکی از ضعف‌های عمده روابط عمومی‌ها، خارج شدن از وظایف ستادی خود به سمت‌ کارهای اجرایی است که به منظور احتراز از آن وظایف، بررسی رسانه‌ها و مطالعات امور فرهنگی روابط عمومی در قالب گروهی متمایز، پیش‌بینی شده است. وظایف نیمه ستادی در قالب گروه اطلاعات، ارتباطات و همچنین وظایف اجرایی در قالب قسمت تبلیغات و انتشارات ملحوظ شده است تا ضمن تمایز، وظایف هم‌سنخ در یک ردیف قرار گیرد.
پیش‌بینی گروه و قسمت این انعطاف را نیز حاصل می‌کند که علاوه بر برخورداری از پست‌های کارشناسی، از پُست‌های غیرکارشناسی (فاقد مدارک دانشگاهی) با استعداد و مجرب نیز بتواند برخوردار شود.
ـ همچنین با پیش‌بینی گروه مطالعات، علاوه بر فواید فوق‌الاشاره حرکت روابط عمومی‌ها در جهت رشد و تکامل و ارتقای سطح کارشناسی و تخصص و معلومات استمرار خواهد یافت.
ـ در عین حال که وظایف روابط عمومی همچون حلقه‌های زنجیر به هم بسته و پیوسته هستند، با وجود این وظایف بخش‌ها از یکدیگر متمایز و هم ردیف گشته‌ تا امکان سازماندهی و اعمال تقسیم وظیفه حاصل شود و عدم تداخل و اختلاط به طور کامل رعایت شده است.
ـ در حالی که همه وظایف و امور مربوط به روابط عمومی‌ها مدنظر قرار گرفته است، در عین کلیت، روشن بیان شده است و به عبارت دیگر جامع و مانع است.
ـ در روش نگارش و ویرایش، مسایلی اساسی رعایت شده است از جمله حفظ تقدم مسایل کلی و اساسی.
ـ از نظر تقسیم وظیفه، تعادل و همسنگ بودن میزان و حجم وظایف بین چند بخش مطروح شده است.
ـ نظر به اینکه قابلیت اجرا و پیاده شدن شرح وظایف، منوط به اعمال سازماندهی و تقسیم وظایف است، از این رو رعایت امر شده است.
ـ از آن‌جا که در بعد تبلیغات و ا
رشاد عموماً انجمن اسلامی با همکاری روابط عمومی و ارشاد فعالیت چشمگیر و مردمی دارند، بعضاً معتقدند روابط عمومی در اجرای این امور دخالتی نداشته باشد، لکن به منظور هرگونه هماهنگی، ایجاد امکانات، تنظیم سیاست و غیره، همکاری فی‌ما‌بین امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرفی نظر به عدم ضمانت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات اداری، احتمال توقف این وظایف وجود خواهد داشت. پس در شرح وظایف باید متولی آن امور منظور شود. با وجود این در خاتمه تبصره‌ای پیش‌بینی شده است تا نظر این دسته هم تأمین شود.

2-1-5- بخشنامه ها و ابلاغیه های‌ مربوط به جایگاه روابط عمومی‌ها
در تاریخ 16/4/1364 بخشنامه ای مبنی بر تعیین وظایف روابط عمومی ها به تصویب هیات وزیران رسید.این بخشنامه در 5ماده به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود. (پیوست شماره 2)
ابلاغیه 10 ماده ای شورای اطلاع رسانی دولت
آخرین مصوبه انجام شده درکشور مربوط به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی در دستگاههای اجرایی می باشد که هییت وزیران درجلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 312/2082 س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهورو شورای اطلاع رسانی دولت وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تصویب نموده اند.آیین نامه مذکور ده ماده داشته و بطور خلاصه موارد قابل توجه این ابلاغیهعبارتست از :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده2.8 .اهداف، وظایف و کارکردهای روابط عمومی در سازمان:
مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می‌شود. بی‌تردید، این وظیفه، در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های ارتباطی صورت می‌گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانه‌ها و سازمان‌ها، ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه‌ریزی، انتشارات، امور فرهنگی و نمایشگاه‌ها، سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد می‌شود.
باید تأکید کرد که در تعیین ساختار مناسب برای روابط عمومی، با توجه به کوچکی یا بزرگی سطح عملیات آن، می‌توان از نمودار تشکیلاتی پیشنهادی استفاده کرد.
2.8.1. ارتباطات، سیاست‌گذاری
2.8.2. ارتباطات فرهنگی، تبلیغات
2.8.3. انتشارات
2.8.4. سنجش افکار

2.8.5. آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی
ماده2.9. زیرساخت‌های روابط عمومی
روابط عمومی برای اجرای وظایف خود، به زیر ساخت‌های زیر نیازمند است:
مدیریت روابط عمومی.
بخش برنامه‌ریزی و اعتباربخشی روابط عمومی.
بخش هماهنگی مراکز تابعه.
بخش ارتباطات فرهنگی.
بخش ارتباط با رسانه‌ها.
بخش ارتباط با همگانها و سازمانها.
بخش مطالعات افکار عمومی(سفیدی 80-1384).
توزیع وظایف در زیر ساخت‌ها
در ادامه ابلاغیه به وظایف مدیر روابط عمومی اشاره شده است.طبق این ابلاغیه وظایف مدیر روابط عمومی به شرح زیر است:

2-1-6- مدیر روابط عمومی و وظایف آن
مدیر کل روابط عمومی سازمان زیر نظر مستقیم مدیریت سازمان و با حکم وی منصوب می‌شود. وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات این اداره کل، افزون بر وظایف، مسئولیتها و اختیارات عمومی مدیران، به شرح زیر است:
* مسئول امور برنامه‌ریزی، هماهنگی، هدایت و نظام‌مند کردن شیوه‌های بهره‌گیری از امکانات و منابع به منظور نیل به اهداف و تحقق بخشیدن به مأموریتهای محوله و وظایف مصوب و نظارت بر جریان امور و پاسخگویی نهایی کلیه فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های روابط عمومی.
* گزینش و انتصاب مدیران و مسئولان واحدها و بخشها و ساختارها حسب تشکیلات مصوب.
* بررسی و تأیید صلاحیتهای عمومی مدیران و مسئولان روابط عمومی در مراکز تابعه به عنوان پیش نیاز صدور احکام انتصاب آنان از سوی مسئولان مربوط.
* تدوین و ابلاغ دستورالعملها و نظامنامه‌های اجرایی به مدیران و کارکنان روابط عمومی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
* تلاش به منظور ایجاد و ارتقای مناسبات و ارتباطات سازمان با سازمانها و نهادها در محدوده مأموریت و وظایف محوله.
* انتخاب مشاوران از میان فرهیختگان، صاحبنظران، کارشناسان و متخصصان از داخل و خارج سازمان به انگیزه تقویت ارتباطات و غنی‌سازی شیوه‌های اجرایی و ارتقای سطح نوآوریها و خلاقیتها و اعتلای جایگاه سازمان در افکار عمومی.
* دریافت دستورها و رهنمودهای مدیریت سازمان و اجرای دقیق آنها و تهیه و ارایه گزارش از نحوه اجرای آنها به مدیریت.
* تهیه، تنظیم و ارایه گزارش‌های ادواری منظم از جریان پیشرفت امور و عملکرد روابط عمومی به مدیریت.
* تهیه و تدوین برنامه‌ و بودجه سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامها.
* ایفای نقش سخنگویی و نمایندگی سازمان به منظور برقراری ارتباط با رسانه‌های ارتباط جمعی و ارایه اطلاعات به آنها و شرکت در مجامع، شوراها، ستادها و جلسه‌ها.
* بخش‌ برنامه‌ریزی و اعتبار بخشی روابط عمومی
* طراحی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کمی و کیفی فعالیتها و بهبود امور روابط عمومی.
* نقد و ارزیابی فعالیت‌های بخش مختلف روابط عمومی.
* تهیه گزارش عملکرد ادواری (سه ماهه، شش ماهه، سالانه) از عملکرد روابط عمومی سازمان.
* برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح بینش مدیران در زمینه امور روابط عمومی و افزایش توان و مهارت تخصصی و علمی کارکنان روابط عمومی و طراحی برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی در این راستا.
* ارایه طرح‌ها و ایده‌های نو برای توسعه فعالیت‌های روابط عمومی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای نظام‌مندی امور.
* ارایه خدمات کارشناسی مورد نیاز برای انجام بهینه وظایف روابط عمومی.
* ارایه خدمات مشاوره در تدوین سیاستها، اقدامات و برنامه‌های روابط عمومی.
* بررسی و نقادی سیاستها، اقدامها و برنامه‌های سازمان از زاویه روابط عمومی و طرح نظریه‌های اصلاحی برای ارایه به مدیریت.

* بخش هماهنگی مراکز تابعه
تهیه و تنظیم نظامنامه‌های کلی روابط عمومی برای ایجاد هماهنگی بین واحدهای روابط عمومی مراکز تابعه.
* بررسی ایجاد یا حذف پستها و واحدهای روابط عمومی (امکان‌سنجی و سنجش نیاز و ارایه پیشنهاد به مدیریت روابط عمومی).
* برگزاری جلسه‌ها و سمینارهای سراسری و منطقه‌ای و ارتباط مستمر با واحدهای روابط عمومی مراکز تابعه.
* پشتیبانی واحدهای روابط عمومی مراکز تابعه در زمینه مواد انتشاراتی و تبلیغاتی، انجام امور فرهنگی، و تبلیغی و برنامه‌ای با مشارکت سایر واحدهای روابط عمومی.
* شناسایی و معرفی شیوه‌های بهینه‌سازی فعالیت‌های روابط عمومی در سازمان با کسب نظر از دفاتر روابط عمومی مرکزی تابعه و ایجاد زمینه‌های همفکری و مشارکت آنان برای بهبود امور روابط عمومی.
* ارسال مواد انتشاراتی، کارتها، جزوات و خبرنامه‌ها به روابط عمومی مراکز تابعه.
* نظارت بر کار روابط عمومی‌های مراکز تابعه از طریق دریافت گزارش عملکرد.
* ایجاد هماهنگی با روابط عمومی‌های مراکز تابعه و ایجاد وحدت رویه بین آنها و روابط عمومی.
* سرکشی به دفاتر نمایندگی و مراکز نمایندگی و مراکز و ارایه گزارش به روابط عمومی.
* بخش ارتباطات فرهنگی
* سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های انتشاراتی روابط عمومی‌ها و مراکز تابعه.
*انتشار بروشورهای فشرده عملکرد سازمان در اندازه‌های مناسب برای عرضه در نمایشگاه‌ها و سمینارها و ارسال به مطبوعات، هنرمندان، مسئولان، نخبگان جامعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر اندیشمندان جامعه.
* انتشار مجموعه پیشنهادهای کارکنان.
* انتشار کتاب، جزوه، کاتالوگ، پوستر و سیلک در موارد نیاز.
* تهیه بریده اخبار مطبوعات درباره سازمان و توزیع بین مدیران ارشد سازمان.
* تهیه و تنظیم، انتشار و توزیع نشریه داخلی و برون سازمانی.
* تهیه و تنظیم مقاله‌ها، اخبار و گزارش‌های مورد نیاز نشریات نوبتی.
* برگزاری مصاحبه با مسئولان سازمان برای درج در نشریات نوبتی.
* اشتراک نشریه‌های برون سازمانی مورد نیاز و توزیع بین درخواست‌کنندگان و گروه‌های مختلف سازمان.
* ایجاد فروشگاه عرضه انتشارات سازمان در سطح تهران و مراکز.
* نظارت بر توزیع نشریات در داخل.
* نظارت بر انتشار هرگونه نشریه و صدور مجوز برای انتشار آنها در داخل سازمان.
* سازماندهی و اداره دفتر نویسندگان سازمان.
* تدوین تقویم سالانه مراسم و نمایشگاههای داخل و خارج (در صورت نیاز).
* برگزاری نمایشگاه علملکرد به منظور آشنایی کارکنان با دستاوردهای سازمان.
* برگزاری نمایشگاه عملکرد برای آشنایی اقشار مردم با دستاوردهای سازمان.
* شرکت در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی و مدیریت آنها.
* راه‌اندازی و اداره نمایشگاه دایمی عملکرد سازمان.
* برگزاری مراسم در مناسبتهای ملی و انقلابی و مشارکت در برگزاری سایر مراسم در سازمان و تشکیل «دبیرخانه دایمی مراسم و مناسبت‌ها» با مشارکت سایر بخش‌ها.
* برگزاری مراسم تقدیر از بازنشستگان سازمان به صورت فصلی با همکاری واحدهای مربوط.
* انجام اقدامات فرهنگی در داخل و فضاسازی لازم در این باره در ساختمان‌های مختلف.
* ارسال پیام تبریک و تسلیت به کارکنان در مناسبتهای شادی و غم.
* ایجاد و هماهنگی در اداره فروشگاه و نمایشگاه کتاب در ساختمان.
* برگزاری مسابقه‌های فرهنگی برای کارکنان و عموم مردم.
* تدوین نظام جامعه امور فرهنگی و نمایشگاهی سازمان.
* تهیه و تدوین گزارشهای ویژه برنامه‌های مناسبتی و گردهمایی‌ها و نمایشگاه‌ها به صورت جامع و مصور برای ارسال به مسئولان سازمان.
* سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های تبلیغی واحدهای روابط عمومی در روابط عمومی مراکز تابعه.
* برگزاری برنامه‌های بازدید اقشار مختلف مردم، رهبران فکری، کارکنان و خانواده‌های آنان از فعالیت‌های سازمان.
* برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای عکس برای آشنایی مردم با دستاوردهای سازمان.
* مستندسازی تصویری عملکرد سازمان.
* راه‌اندازی واحد سمعی و بصری و مستندسازی تصویری فعالیت‌های روابط عمومی، مراسم و برنامه‌های مختلف.
* تشکیل دبیرخانه دایمی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی با شرکت بخشهای ذی‌ربط.
* تشکیل دبیرخانه دایمی مناسبتها و مراسم با شرکت بخشهای ذی‌ربط.
* بخش ارتباط با رسانه‌ها
* برگزاری جلسه‌های

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید