دانلود پایان نامه

کانال‌های اثر گذاری نرخ ارز واقعی بر اشتغال

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه‌ی روزافزون تعاملات بین‌المللی، کشورها دیگر نمی‌توانند در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در نظام بین‌المللی، نرخ ارز واقعی حلقه‌ی اتصال هر کشور با بقیه جهان چه در بازار کالا و چه در بازار دارایی‌ها است. همگرایی فزاینده‌ی بازار سرمایه، بعد از برچیده شدن نظام برتون وودز، به همراه موج عظیم آزادسازی‌های مالی از دهه 1980 به بعد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه به نرخ ارز واقعی و تغییرات آن را بیش از پیش جذاب کرده ‌است(پرمینگر و فرانک[1]، ۲۰۰۷). بحث اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از حوزه‌های جدالی علم اقتصاد است، در این خصوص آرا و عقاید متفاوتی ارایه شده ‌است.

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تأثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان را در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. هم‌چنین افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری منجر می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استفاده ابزاری

نرخ ارز واقعی (RER)[2] از سه طریق بر اشتغال تأثیر می‌گذارد: طریق اول اقتصاد کلان با توجه به نقش نرخ ارز واقعی در تعیین فعالیت و سطح اشتغال در کوتاه‌مدت و بلندمدت؛ دوم، کانال توسعه که به تأثیر نرخ ارز واقعی بر روی رشد اقتصادی و به تبع آن بر سرعت ایجاد شغل‌های جدید اشاره دارد و بیان می‌کند که افزایش نرخ ارز واقعی می‌تواند از طریق افزایش رشد اقتصادی صادرات‌گرا، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد نماید. زیرا با افزایش نرخ ارز واقعی، به دلیل کاهش قیمت نسبی کالاهای داخل نسبت به خارج، تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش یافته و در نتیجه صادرات بیشتر می‌شود و واردات کاهش خواهد یافت. لذا افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی منجر به انگیزش تولیدکنندگان برای گسترش تولید و جذب نیروی‌کار بیشتر می‌گردد(فرنکل و رس[3]، ۲۰۰۶).

سوم کانال شدت نیروی‌کار که به نقش نرخ ارز واقعی در تأثیرگذاری شدت نیروی‌کار در فرآیندهای اقتصادی تمرکز دارد(فرنکل و تیلور[4]، ۲۰۰۶)

[1] Preminger and Franck

[2] Real Exchange Rate

[3] Frenkel and Roz

[4] Frenkel and Taylor

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید