نویسنده: 90

آنها با هدف صدمه به مردم ایران طراحی نشده اند.”همزمان مقامات گاهی اوقات اذعان می کنند که در واقع تحریم های ایالات متحده آمریکا به طور سیستماتیک به دنبال اختلال در بخش انرژی ایران،... دنباله مطلب

Read more

الزامیدر قطعنامه 1737 مقرر شده است که “شورا تصمیم می گیرد که ایران هر کدام از اقلام مذکور در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 را صادر نخواهد کرد و اینکه همه دولت های عضو تهیه چنین اقلام از ایران... دنباله مطلب

Read more

دهد.قطعنامه 1730 شورای امنیت افراد و نهادهایی را که در فهرست تحریم قرار گرفته بودند را قادر می ساخت تا بجای اینکه از کانال دولت متبوع و یا دولت محل اقامت درخواست حذف از فهرست کنند... دنباله مطلب

Read more

کبیر چنین حکم می نمایند که یک خواهان حق اطلاع از دلایل استنادی علیه خویش را دارد. در دعاوی اخیر راجع به اجرای تحریم های هوشمند مشروعیت آیین نامه های که در آنها از دادن اطلاعات حساس به... دنباله مطلب

Read more

د و پیامدهای ناشی از آن پرداخته شد و سپس اقدامات سازمان ملل متحد برای اصلاح تحریم هوشمند، چالش ها و راهکارها ارایه گردید. نظر به تعهد دولتها و سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه... دنباله مطلب

Read more

گرفته است، ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد میباشد. اگر چه روی سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند، لکن زمانی که دیوان می‌تواند معاهدات دولتها را که مغایر با منشور است به عنوان امری خلاف منشور اعلام... دنباله مطلب

Read more

از آغاز به کار سازمان جهانی تجارت، اصلاحات و تغییر و تعدیل‌هایی پذیرفت بطوریکه پروتکل‌ها و تأییدیه‌های مربوط به امتیازات تعرفه ‌ای، پروتکل های الحاق و تصمیمات طرفین متعاهد گات... دنباله مطلب

Read more