نویسنده: 92

قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل به طور کلی نا اطمینانی قیمت نفت سه اثر بر کشور های وارد کننده ی نفت خواهد داشت .اثر جانشینی اثر درآمدی و اثر چرخشی که در ادامه به تفضیل آن پرداخته می... دنباله مطلب

Read more

ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها موضوع تاثیر ­پذیری تورم از فرآیند جهانی­شدن موضوع جدیدی است که به طور مشخص از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. در... دنباله مطلب

Read more

نقد شاخص­های جهانی­شدن الف) نقد شاخص کرنی شاخص­های معرفی شده جوابگوی نیازهای اطلاعاتی نیست. یکی از دلایل اصلی آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کم­تر از کشورهای در حال توسعه به... دنباله مطلب

Read more