نویسنده: 92

کشور مصوب 12 دی ماه 1351 60 2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349 60 2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری... دنباله مطلب

Read more

سپاس خداوند را ، بر آنچه از معرفت خود به ما عنایت کرد و بر شکر خود به ما الهام نمود و بر ابواب دانش خویش که بر ما گشود و ما را در اخلاصورزی در یگانگیش راه نمود.مراتب تقدیر خود را از... دنباله مطلب

Read more

2.2. جریان سکولار 1682.3. جریان سلفی 1702.3.1. سلفی‌گری تکفیری 1722.3.2. سلفی‌گری جهادی 1762.3.3 سلفی‌گری تنویری 1783. تأثیرات جریان‌های سلفی بر بیداری اسلامی 1803.1. افکار 1833.1.1. گسترش قرائت سلفی از... دنباله مطلب

Read more

گفتارچهارم: عناصر ملکیت 74گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک 75مبحث چهارم: توقیف مال 78 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال... دنباله مطلب

Read more

بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی 192بند دوم : حوزه ی موسیقی 194بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری 195گفتار سوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت‌هایرسانه ای 197بند اول :... دنباله مطلب

Read more