نویسنده: مدیر سایت

مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده لا ضرر در آن 3-1 مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران در این بخش به بررسی نظریه های مسئولیت مدنی پرداخته شده و اینکه مبنای مسئولیت در حقوق... دنباله مطلب

Read more

: نظریه های فقهی قاعده ی  « لا ضرر » و ارزیابی آنها وقتی گفته می شود  « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » اولین سؤالی که پیش می آید این است که آیا در عالم خارج در اسلام ضرر وجود ندارد ؟ قطعاً... دنباله مطلب

Read more

مصادیق بزه دیدگی خاص زنان مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست... دنباله مطلب

Read more

: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی بررسی رویکردهای کلاسیک جرم شناسی، متناسب با موضوع حاضر بزه دیدگی و بزهکاری زنان می توان بر رویکرد کلاسیک جرم شناسی را مد نظر قرار داد. رویکرد کلاسیک... دنباله مطلب

Read more

مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی همانطور که در مباحث قبلی بیان گردید ادغام شرکتهای دولتی و خصوصی دارای اثرات می‌باشد که در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است.  برخی از مباحث... دنباله مطلب

Read more

آثار ادغام شرکت‌های تجاری هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما... دنباله مطلب

Read more