نویسنده: 92

اقتصاددانان کلاسیک بنیان توزیع درآمد ملی را مالکیت عوامل دانسته و بحث توزیع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح می کردند. از نظر آدام اسمیت، قیمت یا ارزش مبادله ای یک کالا شامل... دنباله مطلب

Read more