دسته: رشته اقتصاد

3- ارائه فرضیات : 1.جریان فکری وسیر اندیشگی هر دو نویسنده از اوضاع اجتماعی آنان اثر پذیرفته است.2. جنسیت می تواند عامل اثر گذار بر مضامین فکری و نوع زبان هر دو نویسنده باشد.3.اقلیم ومحیط... دنباله مطلب

Read more

«هرمان بروخ (Herman Broch) رمان را کامل‌ترین و جامع‌ترین شکل هنر معاصر و ارائه تصویری جامع و تفسیری فلسفی از کل جهان هستی را از اهمّ وظایف رمان‌نویس به شمار می‌آورد» (زمانیان،46:1384).ویلیام... دنباله مطلب

Read more

و تلاشهای ایران برای واردات، ساخت یا استفاده از سانتریفیوژهای مدل P-1 و P-2 . در گزارشات متعاقب سالها بعد، دبیر کل آژانس – با درج استثنائات نادر – تایید کرد که اختلافات پیش امده قبل... دنباله مطلب

Read more

. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, 22 U.S.C. § 8701 (2012).. Katzman, op. cit., 2013, pp.5-6.. Ibid. p.6.. Ibid. . ضیایی بیگدلی، محمد رضا: “تحلیل توافقنامه ژنو از منظر حقوق بین الملل“، سخنرانی ارائه شده در نشست... دنباله مطلب

Read more