دسته: رشته اقتصاد

تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تغییرات نرخ ارز بر اساس نظریه‌ی برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باعث تقلیل... دنباله مطلب

Read more

کانال اقتصاد کلان با ثابت در نظر گرفتن سایر عواملِ تعیین‌کننده‌ی تقاضای کل، افزایش نرخ ارز واقعی منجر به افزایش هر چه بیشتر خالص صادرات و به تبع آن تقاضای بیشتر برای تولیدات داخلی،... دنباله مطلب

Read more

کانال‌های اثر گذاری نرخ ارز واقعی بر اشتغال با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه‌ی روزافزون تعاملات بین‌المللی، کشورها دیگر نمی‌توانند در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی... دنباله مطلب

Read more

جایگاه سرمایه های انسانی در الگوی رشد اقتصادی سیمون کوزنتس  برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971، اعتقاد داشت که مفهوم سرمایه که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می‌شود، مفهومی... دنباله مطلب

Read more

فساد و رشد اقتصادی دست یابی به نرخ رشد اقتصادی، هدف اولیه همه نظامهای اقتصادی و نقطه مطلوب تمامی تلاش­هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع انجام می شود. سال­هاست که اقتصاددانان... دنباله مطلب

Read more