دسته: پایان نامه ارشد

دانشگاه ، انتقال مهمی در زندگی محسوب می شود زیرا فرد با چالش های مختلفی از قبیل ایجاد روابط اجتماعی جدید و مواجهه با انتظارات تحصیلی روبروهست، البته ابعاد شخصیتی نیز نقش مهمی در این... دنباله مطلب

Read more

کودک ناصرخسرو بودند و همگی در دو گروه سنی 8 تا 12 و 12 تا 16 سال و مقطع نحصیلی اول ابتدایی تا دوم دبیرستان بودند. این جمعیت در راستای تشخیص انتخاب مددکار برتر بصورت تصادفی انتخاب شده... دنباله مطلب

Read more

تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط روان رنجورخویی پیش بینی کننده معنادار تاب آوری در این گروه بوده است.گریف و نولتینگ (2013) به بررسی تاب آوری در خانواده های با کودک دچار ناتوانی رشدی... دنباله مطلب

Read more

آموزش بورس و یادگیری روش‌های سرمایه گذاری در بازار سهام، یکی از الزامات خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار محسوب می‌شود؛ چرا که برای کاهش ریسک و انجام معاملات منطقی و صحیح،... دنباله مطلب

Read more

روایی 100تحلیل عاملی اکتشافی 100پایایی 101روایی 101  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  تحلیل عاملی اکتشافی 102روش تحلیل داده ها 103بررسی پیش... دنباله مطلب

Read more

است. بویژه در نزد کارکنانی که از آموزش و پرورش بالایی برخوردارند. همه موارد فوق در مفهوم انسانی کردن محیط کار و یا به عبارت دیگر بهبود کیفیت زندگی کاری ریشه دارد (شیمون و شولر، 1384 : 355).... دنباله مطلب

Read more

از قبیل پیمان ها، قراردادها، مقررات و ضمانت ها ( تدابیر امنیت ساختاری) حاصل می شود. بنابراین نوع نهادی اعتماد سازمانی بیان کننده فعالیت و فرایند های سازمانی هستند که بجز مدیریت عالی... دنباله مطلب

Read more