دسته: صنایع  غذایی

نقش افکار و باورها در مصرف مواد بر مبنای دیدگاه­‌های شناختی

صنایع  غذایی

– نقش افکار و باورها در مصرف مواد بر مبنای دیدگاه­‌های شناختی طبق دیدگاه­‌های شناختی، وجود برخی افکار و باورهای غیر منطقی بر روی خلق اثر مستقیم دارند. الیس اعتقاد به 11 باور غیر... دنباله مطلب

نظریه اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب درباره عوامل مؤثر بر رضایت

صنایع  غذایی

نظریه اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب درباره عوامل مؤثر بر رضایت ‏‏ برادیوری و فینچام به بررسی انواع اسنادهای (علل رفتار) زوج‏های دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی پرداختند و... دنباله مطلب

الگوی وجودگرایی

صنایع  غذایی

الگوی وجودگرایی اخیراً نظریه‌پردازانی که گرایش روان‌پویشی دارند در صدد برآمده‌اند آنچه را که در تجربه انسانی است، بررسی کنند، و مخصوصاً به جنبه‌هایی از تجربه انسان بپردازند که... دنباله مطلب