دسته: پایان نامه حقوق

احترام به قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین المللی را می توان نام برد که توجه به آنان می تواند در تبیین و تشریح صلاحیت تکمیلی دیوان تاثیرگذار باشد. 3)- اهداف تشکیل دیوان: با توجه به... دنباله مطلب

Read more

سال 1991 به بعد در یوگسلاوی سابق داد . دبیر کل سازمان نیز بر همین مبنا پیش نویس اساسنامه ای را به تصویب شورای امنیت رسانید . این دیوان دارای محدودیت های زمانی و مکانی بود چرا که اولاً... دنباله مطلب

Read more

و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده و حقوق بین المللی است .اگرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق (داخلی یا بین المللی ) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها... دنباله مطلب

Read more

داخلی نگردد چرا که این دو نظام و سطح دادرسی کاملاً با یکدیگر متفاوتند. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد گزارش سال 1992 شئون دیوان و... دنباله مطلب

Read more

بود اصل صلاحیت تکمیلی بودن در دو موضع (مقدمه و ماده 1) اساسنامه تصریح گردید. 5. کنفرانس رم (1998) در کنفرانس نمایندگان تامالاختیار که برای تشکیل دیوان بینالمللی کیفری در 15 ژوئن تا 17 ژوئیه... دنباله مطلب

Read more