دسته: پایان نامه ها و مقالات

دادهها۱۱۷. محدوده حمایتی که پایگاه داده در آمریکا به دست میآورد در دعوای انتشارت فیست در برابر خدمات تلفن رورال ۱۱۸مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه اعلام کرد به دلیل وجود تنها یک راه... دنباله مطلب

Read more

المللی،اهمیت موضوع قابلیت اختراع محسوب شدن اختراعات ایجاد شده در فضا، در حال افزایش است به این دلیل که با فراهم شدن امکان حضور طولانی مدت فضانوردان در ایستگاه، فرصتی جهت ایجاد... دنباله مطلب

Read more

اهداف پیش رو را مد نظر قرار دهد اهدافی چون تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی میان دولتها بر یک اساس رفتار قابل قبول متقابلانه. دولتها همچنین ملزم به ارائه راهنمایی به فضانوردان،... دنباله مطلب

Read more