دسته: Uncategorized

تعریف رهبری و ویژگی های اون؛ معرفی دیدگاه های صاحب نظران بزرگ 

No Comments Uncategorized

  رهبری چیه؟ سوال آسون ایه؛ اما هنوزم یافتن پاسخی واسه اون، چه واسه مردم و چه واسه مشاورین مشهور مشکله. کوین کروس (Kevin Kruse)، نگارنده ی مقاله، چندین کتاب در مورد «ایجاد حس تعهد و تعلق... دنباله مطلب