مجله علمی طنین

مجله علمی طنین

  پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن تن انگاره و نارضایتی بدن از عوامل مختلفی متأثر می‌شوند که موضوع مطالعات مختلف و متعددی بوده‌اند. یکی از این عوامل جنسیت... دنباله مطلب

Read more