مجله علمی طنین

مجله علمی طنین

ویژگی های کمال‏گرا یی ویژگی‏های کمال‏گرایی توسط محققان به خوبی بررسی شده است. هلندر (1965) ویژگی های بیشتری از کمال‏گرایی ارائه کرد. او به فرآیندهای شناختی توجه کرد که کمال‏گرایی را... دنباله مطلب

Read more

  تا به حال شده در محل کارتون با حرف یا تصمیمی روبرو شید که به نظرتون درست نیس و اونو قبول ندارین، ولی از طرفی نمی دونین که چیجوری مخالفت خود رو باید عنوان کنین و پس ساکت می مانید.... دنباله مطلب

Read more