مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

تبدیل سهام با نام به بی نام سهام با نام، سهامی است که متعلق به شخص معینی است و نام دارنده آن در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. به همین دلیل در هنگام انتقال آن به شخص دیگر باید این انتقال در... دنباله مطلب

Read more

اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید برای سهامی که توسط شرکت‌های سهامی صادر می‌شوند، دو ارزش می‌توان قائل شد: 1-ارزش اسمی یا همان ارزش دفتری که عبارت است: از مقدارمبلغی که در... دنباله مطلب

Read more

تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم از مهمترین اختیارات مجمع عمومی موسس در شرکت‌های سهامی عام، تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم است. بدیهی است موسسین و آن... دنباله مطلب

Read more