مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

عوامل مؤثر در مدیریت کلاس از مهم‌ترین عواملی که در مدیریت بهینه کلاس درس نقش دارند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:     2-4-1- دانش معلم در طول تاریخ آموزش و پرورش، معلم همواره ستون... دنباله مطلب

Read more