مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

مواضع حقوق بشر دوستانه درارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان: زنان به­دلیل جایگاهی که درجامعه دارند، در موقعیت­های مناقشات مسلحانه، اشغال بیگانه، جنگ­های تجاوز... دنباله مطلب

Read more

2 راهکارهای موثر در مقابله با خشونت علیه زنان سنداجلاس زنان 2000پس از بررسی دستاوردها و موانع کار پایۀ عمل پک، راه­کارهایی را جهت علیه بر موانع واجرای کامل وسریع کارپایه عملی پکن ارائه... دنباله مطلب

Read more

1 مواضع حقوق بشری و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان همانطور که درمبحث­های قبل گفته شد زنان بدلیل موقعیت آسیب­پذیرشان بیشتر در معرض خشونت قرا ردارند. از این رو نیازمند حمایتهای خاص... دنباله مطلب

Read more

موضع حقوق کیفری ایران درباره ازدواج قبل از بلوغ 2-2-1 کنکاش در قوانین موجود مادۀ 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 بیان می­دارد: «مزاوجت باکسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا... دنباله مطلب

Read more

چشم زخم از دیگر مصادیق سِحر و جادو می توان به چشم زخم اشاره کرد. چشم زخم به معنای آسیبی است که از چشم بد، به کسی برسد.که در اصطلاح عامیانه فردی را که چشمش بد است چشم شور خوانده... دنباله مطلب

Read more

– تردستی تردستی، از نظر لغوی به معنی چالاکی، مهارت، شعبده بازی و حقه‌بازی است. و از نظر معنی اصطلاحی، تردستی یا شعبده عبارت است از حرکات سریعی که بیننده خیال می‌کند شعبده باز... دنباله مطلب

Read more

آنان که می‌گویند سِحر واقعیت دارد، به موارد تجربی در جامعه استناد می‌کنند که مکرر دیده شده است بر اثر سِحر، محبتی از شخص در دل دیگری ایجاد شده یا زن و شوهری صمیمی بر اثر سِحر از هم... دنباله مطلب

Read more