مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

چکیده نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر به کوششفرناز شهرکی جزینکی علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان... دنباله مطلب

Read more

فهرست مطالبمقدمه: 1بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 13فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 16مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت 16گفتار اوّل)... دنباله مطلب

Read more

پرسش‌های تحقیقپژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:سؤالات اصلی تحقیق:درج شرط... دنباله مطلب

Read more

اعمال کنند و اینکه مانع ارائه آموزش های تخصصی به اتباع ایرانی در قلمرو خود و یا از طریق اتباع خود به آنها شوند در صورتی که ]این آموزشها[ به فعالیت های هسته ای حساس ایران در زمینه تولید... دنباله مطلب

Read more

“هیچ تاثیری” بر منشور ندارد. لازم است گفته شود که طبق مقررات اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا “بر خلاف شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حوزه صلح و امنیت بین المللی صلاحیتی... دنباله مطلب

Read more

ایران – از جمله تحریم نفت و اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران – بایستی گفت که:   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  (1) وجود عمل متخلفانه ای که سرانجام... دنباله مطلب

Read more

مقابله به مثل نیستند، آیا می توان آن را “تحریم” نامید؟ در صورتی که چنین باشد، آیا اقدامات اتخاذ شده بر اساس قطعنامه های شورای امنیت هستند، یا اینکه محدودیت های اقتصادی... دنباله مطلب

Read more

مساله تناسب و بی توجهی به منافع کشورهای ثالث. بنابراین می توان در ارتباط با بخش 1245 فانون مجوز دفاع ملی پرونده ای علیه ایالات متحده تنظیم کرد به این دلیل که به نظر می رسد این دولت... دنباله مطلب

Read more

ندارد پس شکی وجود ندارد که دعاوی مشابه می توانند مورد ارزیابی هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی قرار گیرند. پس از احراز اینکه هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطابق ماده 21 را دارد، یک... دنباله مطلب

Read more