وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره
دانشکده هنر
پایان نامه تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، گرایش پژوهش هنرهای سنتی
عنوان پایان نامه:
آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
استاد راهنما:
دکتر مهران هوشیار
استاد مشاور:
فرزانه خانلرخانی
دانشجو:
آرش رضایی
نیمسال دوم ۹۲-۹۱
بسم الله الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشکده هنردانشگاه سوره
عنوان پایان نامه:
»آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
( با نگاهی به موفق ترین نمونه های مشابه در اروپا )«
استادراهنما:دکتر مهران هوشیار
استادمشاور:سرکار خانم فرزانه خانلر خانی
نام دانشجو:آرش رضایی
شماره دانشجویی :۸۹۱۰۵۰۵۰۰۲
مقطع ورشته تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع دستی

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
شیشه گری یکی از هنرهای کهن ایران بوده و تولیدات آثار شیشه ای بخش قابل توجهی از صنایع دستی کشورمان محسوب می شده است. تولید شیشه های هنری در ایران، بر پایه ی با اصالت ترین روش آن یعنی شیشه گری فوتی و همچنین برخی روش های دیگر از جمله همجوشی شیشه، معرق شیشه و غیره بوده است .متاسفانه در چند سال گذشته، کارگاه های شیشه گری دچار رکود شدید شدند و بسیاری از آنها تعطیل گشتند و تولیدات کارگاه های باقیمانده نیز با محدودیت مواجه شد و نتوانستند مانند گذشته، تولید با کیفیت داشته باشند و با کشورهای اروپایی رقابت کنند.وجود رکود و مشکلات در این زمینه موجب شکل گیری رساله ای با عنوان ” آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر” گردید. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی، همچنین از نظر شیوه اجرای میدانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری با محور قرار دادن دو تکنیک شیشه گری فوتی به عنوان اصلی ترین شیوه ی تولید شیشه ی دست ساز در ایران و همجوشی شیشه به عنوان یک تکنیک دانشگاهی جدید بوده و همچنین مشکلات به وجود آمده دراین زمینه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. از نتایج این تحقیق آگاهی و تدوین مشکلات وضعیت تولید کارگاه های شیشه از جمله دشوار بودن تهیه ی مواد اولیه، فقدان نیروی متخصص ، و غیره می باشد. همچنین راهکارهای پیشنهادی امکان پذیر جهت بهبود شرایط کار صنعتگران، از مباحث مطرح شده در این رساله می باشد.
واژگان کلیدی: کارگاه های شیشه گری تهران، شیشه گری فوتی،همجوشی شیشه، شیشه های هنری

 

امضاءاستادراهنما :تاریخ
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الف
فهرست جداول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
فهرست تصاویر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۳

 

 

 

  •  
    1. بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

    

    

    1. منطق اجرایی ، روش تحقیق و جامعه آماری …………………………………………………………………………. ۵

    

    

 

 

۳-۱- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۴-۱- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۵-۱- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۶-۱- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۷-۱- محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۸-۱- پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم :تعاریف و مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۲- نقش و جایگاه صنایع دستی در اقتصاد……………………………………………………………………………………… ۱۲
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲- طراحی و نوآوری در آثار صنایع دستی………………………………………………………………………………………. ۱۶
۳-۲- ضرورت و اهمیت بسته بندی در رونق صنایع دستی……………………………………………………………….. ۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *