دانلود پایان نامه

مطبوعات جنجالی و عامه پسند که با ماجرا های جنائی و شرح و بسط های غیر ضروری و ایجاد جذابیت های کاذب خبری ، خوانندگان بی شماری را به طرف خود جلب می کنند. همواره از طرف دانشمندان علوم انسانی همچون جرم شناسان ، جامعه شناسان ، روانشناسان و … سرزنش و مورد حمله واقع شده اند . آنها می گویند خطری که اینگونه مطبوعات برای جامعه دارند از نقش جنایاتی که به وقوع پیوسته به مراتب بیشتر است . صرف نظر از آن که اینگونه مطبوعات از مجرای ارتکاب جنایت تبهکاران سود می برند ، سرمشق جنایتی و یک الگوی دقیق برای ارتکاب جنایتی نظیر آنچه واقع شده به دیگر مستعدان می آموزند تا چندین نمونه دیگر از آن جنایت اتفاق بیفتد ، با این تفاوت که در جنایات بعدی ، اشتباهات قبلی تکرار نشود و حتی جنایات ارتکابی فاش نشود . دکتر سیکارد و پلوزول ضمن انتقاد از روش های نادرست مطبوعات ، یکی از عوامل مهم ایجاد کننده حالت های جنایی در افراد را داستانها ، تفسیرات جنایی و نوشته هایی می داند که اعمال خشونت آمیز و تجاوزات را به صور مختلف در خلال داستان و به وسیله ی تصاویر که می تواند میلیون ها میکروب سل را با خود به همه جا ببرد و پخش کند ، مطبوعات هم به صورت یک قدرت کامل و یک مهاجم قوی قادر است عوامل مسری این جنایت را به وسیله ی نشر اخبار جنایی به همه جا ببرد و کنجکاوی ناسالم افکار عمومی را جلب نماید . سزار لومبروزو ، جرم شناس مشهور رایج به اثر شوم اخبار جنایی می نویسد : تحریکات مرضی ، در اثر افزایش معجزه آسای مطبوعات جنایی ، اکنون صد برابر گذشته است. تارد،جامعه شناس و روانشناس و جرم شناس فرانسوی در کتاب « عقیده و مردم » می نویسد :مطبوعات جنایی چه نمونه های اخلاقی در برابر دیدگان جوان قرار می دهند ؟ این مطبوعات مخوف ترین و ماهرترین وسیله تبلیغاتی تبهکاری محسوب می شوند که انسان حتی به ضرر خود دست به این آتش جانسوز می زند و وجود خویش و جامعه خود را فنا می سازد . با این مقدمات ، اجازه بدهید بگوئیم مطبوعات و مدیحه سرایان جنایتکاران ، خود معاونان اصلی و بسیار قوی جرم هستند . زیرا بذر جنایت را آنان با قلم خود ، به عنوان گزارش جنایی ، در مزرعه وجود و زمینه مساعد نوجوانان می افشانند . برخی نیز اظهار داشته اند که این گونه مطبوعات در قبال حوادث و واکنش آنها بر روی خوانندگان بی تفاوت هستند . مهمترین مسئله برای مدیران این مطبوعات افزایش تیراژ نشریات می باشد .
در عصر رسانه های جمعی همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ در مطبوعات اغلب کشور ها از آن جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرز های کشوری گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند . تنظیم کنندگان صفحات حوادث روزنامه ها یا مجلات عامیانه می کوشند خشن ترین جنایات را با طول و تفصیر منتشر سازند و چه بسا که در این مسیر به بزرگ نمایی نیز می پردازند .
در پی تعاریف و توضیحاتی که نویسندگان در مطبوعات به طور کل به عمل آورده اند رشته ای از ادبیات ملل پدید آمده است که آن را ادبیات جرم و جنایت یا اصطلاحاً « سیاه » می نامند . زیرا در بسیاری از کشور ها روزانه هزاران کتاب ، مجله و روزنامه مربوط به داستانهای پلیسی جرم وجنایت خیلی بیشتر از آنچه که وجود دارند جلوه می کنند و به دنبال آن در ضمیر خوانندگان این ادبیات به ویژه جوانان یک نوع حالت عاطفی و انفعالی پدید می آورند که احتمالاً عده ای به رفتار مقبول جامعه بیشتر پایبند می شوند و عده دیگر با فراگرفتن فنون و شیوه های جرم و جنایت به موقع از آن سوء استفاده می کنند . بین اخباری که مقامات انتظامی در برخی از کشور ها درباره جرم و جنایت تنظیم میکنند و داستانهایی که با طول و تفصیل در مطبوعات درج میشوند،و خالی از احساسات عاطفی نیستند فرق عمده ای وجود دارد. اگرنسبت فضایی را که حوادث جرم و جنایت ،آگاهی های تبلیغاتی وصحنه مرگ و میر می گیرد به نسبت کل مطالب مندرج بسنجیم در می یابیم که بیشترین فضا به مسایل فوق اختصاص یافته است و محتوای پاره ای از روزنامه ها مربوط به اخبار کشت و کشتار،مر گ ومیر و اعمال خشونت بار است یا به معنی دیگر اکثر محتوای مطبوعات مملو ازفرهنگ فنا یا فرهنگ «تنازع بقاء» است.انتشار اخبار مربوط به جرم جنایت و بزهکاری ها تنها به روزنامه ها و مجلات ختم نمیشود بلکه بعداً در محافل دوستانه،زنانه و مردانه دوباره بازگو شده و از جهات گوناگون مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرند. برخی از مطبوعات برای اینکه اثرات داستان جنایی را افزونتر سازند تنها به نقل مطالب اکتفا نکرده بلکه به عکسهای رنگین وغیره حوادث را به واقعیت نزدیکتر می کنند.(شیخاوندی،1373،45)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تم تولد دخترانه : دنیای زیبا و لطیف دختر بچه ها
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید