دانلود پایان نامه

– امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌:
از دیگر مفاهیم متشابه و متداخل با مفهوم امنیت جامعه ای یا اجتماعی، مفهوم امنیت انسانی است. در واقع در بحث امنیت انسانی باید اشاره به مخاطرات عینی چون کشتارهای عمو‌می‌از طریق بمباران (هسته ای، شیمیایی و میکروبی) و نگرانی‌های ذهنی متعددی (مانند نگرانی از آینده و احساس هراس و وحشت از خطر تروریسم) کرد که حیات انسان‌ها را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع در طرح توسعه امنیت انسانی باید محافظت از هسته حیاتی همه افراد در مقابل تهدیدات شایع است به گونه ای که با شکوفایی و کمال بلند مدت آد‌می‌سازگار داشته باشد. مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه که بیان شد در امنیت انسانی«‌اولاً تمهیدات پیشگیرانه و نیز اقدامات جبرانی مدنظر است، با این هدف که حیات آد‌می‌در مقابل خطرات غیر مترقبه (‌مانند سیل، قحطی، طوفان و زلزله) و نیز در برابر اقدامات عمدی( مانند سیاستگذاری‌های بهداشتی، اقتصادی، زیست محیطی و….) محفوظ بماند. محور امنیت انسانی، نوع انسان است نه محیط. راه حل‌های مورد نیاز برای تدبیر مخاطرات هم بر دو دسته اند: بخشی از آن‌ها حالت مقطعی دارند و بعضی دیگر بلند مدت و یزر ساختی ‌می‌باشند؛ ثانیاً امنیت انسانی صرفاً معطوف به لایه‌های ابتدایی و فیزیکی حیات آد‌می‌نیست بلکه معطوف به هسته مرکزی و کانون زندگی بشری است. براین اساس هم نیازهای مادی مانند تامین مسکن، بهداشت، و تغذیه مد نظر ‌می‌باشند و هم امور والاتری مانند حفظ حرمت، استقلال، علو طبع، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در زندگی اجتماعی. در پرتو این وجه از تعریف، تامین امنیت، اقدا‌می‌رهایی بخش است. یعنی، افراد انسانی در پرتو امنیت انسانی، ضمن اینکه از خطر مرگ نجات ‌می‌یابند، به صورتی مدنی و انسانی و توام با احترام و آزادی ادامه حیات ‌می‌دهند؛ ثالثاً در تعریف امنیت انسانی، بر تدارک امنیت برای همه افراد انسانی تأکید شده است. بر این اساس تعلقات دینی، قومی، جنسیتی، نژادی، و یا تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی در سیاستگذاری‌ها دخیل نیستند. بدیهی است تمرکز بر امنیت و بالندگی نوع بشر، کاملاً متفاوت از تعریف سنتی امنیت است که به حیات، رشد و پایه‌های امنیت ملی- دولت را تشکیل ‌می‌دهند. از این رو حراست انسان‌ها در برابر بیماری‌ها(مانند ایدز) جنایات سازمان یافته( مانند قاچاق و قتل‌های زنجیره ای)، تحقیر (مانند توهین به ارزش‌های افراد و گروه‌ها در رسانه‌ها و محافل عمومی- رسمی)، خشونت‌های فیزیکی (مانند تجاوز به عنف) و مواردی از این دست ‌می‌تواند پایه‌های قوام دولت را استوار نماید……. بر این اساس، امنیت انسانی به تهدیدات شایع و مه‌می‌نظر دارد که: اولاً بخش زیادی از انسان‌ها زا شامل ‌می‌شود؛ ثانیاً زندگی آن‌ها را تاحد عمیقی زیر طوفان و سیل و ادواری( مانند قحطی) رخ ‌می‌نماید. اشکال بروز این قبیل تهدیدات نیز بر آب شرب بعضی مناطق یا سیاستگذاری‌های صنعتی منتهی به تخریب محیط زیست که به صورت غیر مستقیم ولی موثر حیات و کیفیت زندگی انسان‌ها را در معرض مخاطره قرار ‌می‌دهند.» (قاسمی،1389،ص 31)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم مهارت ارتباط موثر از لحاظ علوم اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید