نمودار ۷-۱۶- چرخه حیات فناوری
کلارک (۲۰۰۷)
لیتل (۱۹۸۱)، روشی را برای کنترل فناوری از طریق قراردادن آنها روی شبکه استراتژیک ارائه و پیشنهاد می‌کند (نمودارهای ۷-۱۷ و ۷-۱۸) استراتژی و سیستم‌های اطلاعاتی از فناوری‌های اطلاعاتی به عنوان سازوکارهای تواناساز و قدرت‌دهنده استفاده می‌کند و هدف یافتن فناوری‌های مناسب برای تحقق سیستم‌های اطلاعاتی و استراتژی‌های لازم است.
نمودار ۷-۱۷- شبکه پیاده‌سازی فناوری و شبکه استراتژیک
کلارک (۲۰۰۷)
از این شبکه می‌توان در ارزیابی فناوری‌های موجود براساس کاربردها و همچنین در برنامه‌ریزی برای معرفی فناوری‌های آتی، استفاده کرد. درست مثل کاربردها، فناوری‌ها در گوشه سمت راست بالای این شبکه قرار می‌گیرند و شروع به حرکت در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌کنند. اساس این تجزیه و تحلیل این است که باید از فناوری‌های جدید برای سیستم‌هایی استفاده کرد که از پتانسیل مناسب و بالا برخودارند، اما برای شرکت حیاتی نمی‌باشند، و باید به دقت مراقب آنها بود تا آنکه مدیریت شرکت تصمیم بگیرد که از آنها استفاده شود؛ از فناوری‌های پیشرو باید به شکل گزینشی در مورد کاربردهایی استفاده شود که رقبا دارند روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. اصولاً هدف از این کار تصمیم‌گیری در این خصوص است که کدامیک از آنها کلیدی خواهند شد، یعنیاینکه هنگام طراحی سیستم‌های عملیاتی/استراتژیک چه موقع باید از آنها استفاده کرد؛ فناوری‌های پایه باید به طور گزینشی کنار گذاشته شوند.
نمودار ۷-۱۸- شبکه پیاده‌سازی فناوری و سبد کاربردها
کلارک (۲۰۰۷)
کنترل بیرونی این فرایند را تقویت می‌کند، فرایندی که موفق نخواهد شد مگر آنکه سازمان دقیقاً بداند که چه فناوری‌های درهریک از خانه‌های شبکه مذکور در یک زمان خاص، برای عملیاتش مناسب می‌باشند. شاید در حال حاضر، اتخاذ نگرشی کلی به فناوری اطلاعات مناسب باشد، مثلاً: اینترنت و فناوری‌های چند رسانه‌ای به عنوان فناوری‌های نوپدید و نوظهور؛ شبکه‌های ارتباطی گسترده به عنوان فناوری‌های مجهز به دسترسی پایانه‌ای به عنوان فناوری‌های پایه. سرانجام این‌که، درست مثل شبکه استراتژیک، بررسی کاربرد و نحوه استفاده از فناوری از حیث آنچه که دارد روی می‌دهد و آنچه که باید اتفاق افتد حائز اهمیت است، ضمن آنکه، توجه به جایگاه هنجاری فناوری از اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی سیستم‌های آتی برخوردار است. به‌طور خلاصه، اهداف مدیریت فناوری و شیوه کاربرد آن عبارتند از:

  1. انجام بررسی‌ها و ممیزی‌های داخلی و خارجی به منظور تعیین موقعیت فعلی کاربردها و فناوری‌های مورد استفاده برای حمایت از آنها
  2. بهره‌گیری از این ممیزی‌ها و بررسی‌ها به منظور تعیین کاربردها و فناوری‌های موجود در سازمان
  3. طبقه‌بندی کاربردها براساس شبکه استراتژیک: این کار باید، هم در مورد کاربردهای جاری و هم در مورد کاربردهای دیگر صورت گیرد
  4. تعیین فناوری‌های موجود؛ که به چهار دسته تقسیم شده‌اند: نوپدید، پیشرو، کلیدی و پایه
  5. هماهنگ کردن فناوری‌ها و کاربردهای فعلی با فناوری‌ها و کاربردهای قابل دسترس.

۲-۷- درباره سازمان مدیریت صنعتی
۲-۷-۱- تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی
درپی رکود اقتصادی غیرقابل پیش بینی دهه ۱۳۳۰ و مشکلات صنایع نوپا و ایجاد بحران در صنعت کشور، مرکزی تحت عنوان مرکز راهنمای صنایع ایران ایجاد شد. مطالعات انجام گرفته در این مرکز درطول دوران بحران و پس از آن نشان می‌داد که بنگاه های صنعتی تاسیس شده توسط افراد خلاق کارآفرین و با شهامت با ورود به مرحله رشد نمی توانستند از روش های غیررسمی و متداول سنتی استفاده نمایند، لذا ایجاد یک سازمان که هدف اصلی آن توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزار لازم، مطرح شد. بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه ۱۳۴۰ دراین مرکز شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود. مشاوران خارجی این مرکز با تشخیص ضرورت نیاز به کادر متخصص ایرانی توصیه نمودند کادر ایرانی مستقل در این مرکز شروع بکار نمایند. ضرورت تاسیس یک سازمان مستقل در بطن و بدون اطلاع مرکز راهنمایی صنایع ایران، در سالهای بعد بیش از پیش احساس شده و این مرکز با تغییر شکل و هدف بصورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل شد.
ماموریت سازمان مدیریت صنعتی کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمانها تعریف شد و اهداف ذیل را مد نظر قرار داد:

  • کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستمها و روش‌های مدیریت
  • افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
  • کمک  به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرحها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت

بررسی طیف گسترده مشتریان سازمان و خدمات ارائه شده به آنها در طی بیش از چهل سال گذشته نشانگر این واقعیت است که در میان استفاده کنندگان از خدمات سازمان، وزارتخانه‌های مهم، سازمانها، موسسات و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و خدماتی دولتی، شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش خصوصی نیز در این شمار قرار دارند.
فلسفه ایجاد این سازمان، بعنوان یک هسته بومی، گسترش دستاوردهای مدیریت علمی بوده است. یعنی مدیریت برخاسته از صنعت و به عبارتی دیگر مدیریت نوین را در سه عرصه مشاوره، تحقیق و آموزش مدیریت به کار گیرد :
مشاوره مدیریت: خدمتی است که توسط افراد واجد شرایط به صورتی هدفمند به سازمان مشتری ارائه می‌شود. هدف از مشاوره مدیریت شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راه ‌حل ‌های لازم و کمک به ایجاد تحول در سازمانهاست . در چارچوب این خدمت به تصمیم‌سازی مدیران کمک شده و سیستم‌ها و روش‌های لازم جهت اداره سازمانها طراحی و استقرار می‌یابند.
تحقیق و پژوهش: در جهت شناخت زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور هماهنگی و همسوسازی ساختارهای موجود و با هدفها و خط‌مشی‌های رشد و توسعه، از بنیادی‌ترین نیازها و ضرورت‌های یک جامعه به شمار می‌آید. همچنین تحقیق در سازمان به صورت عامل زیر بنایی در برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای عمل نموده و در جریان نیل به این مقصود نیازهای مدیریت کشور شناسایی می‌گردد . بخش مشاوره و تحقیق با بهره‌گیری از نتایج مطالعات و بررسی‌های خود سعی در یاری‌دهی به فعالیت های واحدهای صنعتی و خدماتی و سیاستگزاران کشور و حل مسائل آنها دارد.
آموزش: یکی از سه رکن به هم پیوسته فعالیت سازمان مدیریت صنعتى است و بیش از چهار دهه است که این آموزش‌ها با هدف تقویت توانمندی‌هاى اطلاعاتى و توسعه مهارت کاربرد تئورى‌هاى مدیریت و ارائه آخرین دستاوردهاى علمى ارائه مى‌گردد.
انتخاب سازمان مدیریت صنعتی جهت اجرای این پژوهش نیز از آن جهت صورت پذیرفته است که این سازمان پیوسته در بسیاری از متدولوژی‌ها و روش‌های علمی پیشتاز ارائه مشاوره و خدمات به سایر سازمانها و ارگانها و یا بومی نمودن آنها بوده است. از آنجا که تجارت الکترونیک علیرغم پیاده شدن در بسیاری از کشورها و سازمان‌ها در سطح جهان ، در کشور ما پدیده‌ای نو می‌باشد، تلاش بر آن شده است تا در این تحقیق امکان پیاده‌سازی آن در سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۷-۲- ماموریت سازمان
کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان‌ها
۲-۷-۳- اهداف
کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت
افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
کمک  به مدیران و سیاست‌گذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت
۲-۷-۴- ساختار سازمانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.