علاوه بر ارزیابی مشخصات نرم افزاری؛ یکی از فراگردهای کلیدی ای که در تضمین تناسب ERP و سازمان حائز اهمیت است؛ انتخاب بسته ای است که فروشنده آن از ویژگی های کیفی مناسبی برخوردار باشد. عرضه کنندگان زیادی برای ERP در بازار وجود دارند. انتخاب یک عرضه کننده مناسب از عوامل حیاتی ای است که تاثیر بسزایی در موفقیت پیاده سازی دارد. بخش عمده ای از عوامل حیاتی موفقیت همچون: پیکره بندی و سفارشی سازی سیستم، مدیریت کیفیت اطلاعات، آموزش و کارآموزی، تست و رفع اشکال سیستم وابسته به تجارب و پشتیبانی فروشنده سیستم است. از این رو، چنین انتخابی از این جنبه حائز اهمیت است که یک عرضه کننده خوب می تواند از پیاده سازی در جنبه های مختلفی، از راهنمایی فنی گرفته تا آموزش و کارآموزی؛ حمایت و پشتیبانی کند (بینگی، ۱۹۹۹؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۴؛ ژنگ و همکاران، ۲۰۰۵). علاوه بر این؛ تعمیرات اضطراری و بروزرسانی ها از دیگر عوامل مرتبط با بسته های نرم افزاری اند که در مراحل پس از پیاده سازی از اهمیت بالایی برخوردار هستند (کندل و کندل، ۱۹۹۹). فعالیت فروشنده یک سیستم محدود به فراگردهای پس از پیاده سازی نیست و علاوه بر خدمات پس از فروش؛ ارائه ابزارهایی چون ابزار مدلسازی فرایندهای کسب و کار در جریان پیاده سازی ERP، می تواند به سازمان کمک نماید تا هزینه و زمان پیاده سازی را کاهش دهد (سامرز و نلسون، ۲۰۰۴). در عمل معیارهای ارزیابی یک عرضه کننده مناسب ERP می تواند شامل شهرت عرضه کننده، قدرت مالی، توانایی های فنی و در نهایت چشم انداز و جهت گیری آن باشد (وِرویل و هَلینگتِن، ۲۰۰۲). ژنگ و همکاران (۲۰۰۵) اشاره می کنند که کیفیت فروشنده یک سیستم ERP را می توان با توجه به سه عامل ارزیابی کرد. این سه عامل عبارتند از: (۱) زمان پاسخ به  خدمت درخواستی، (۲) مشاورت های مقتضی با توانایی های دانشی در زمینه فناوری اطلاعات و فرایندهای کسب و کار و (۳) مشارکت با سازمان در مقوله پیاده سازی. آن ها ضمن تاکید بر برخورداری فروشنده از مهارت های دانشی در دو جنبه  فناوری اطلاعات و کسب و کار، عنوان می کنند که فروشنده باید دارای مهارت های ارتباطی میان-فردی خوبی باشد.
 

۱۴-۴-۲) انتخاب مشاورین مناسب

بعلت پیچیدگی های پیاده سازی یک سیستم ERP؛ تعداد زیادی از پژوهشگران، از نیاز به یک مشاور برای پیاده سازی ERP حمایت و آن را بخشی از تیم پیاده سازی سازمان قلمداد کرده اند (بینگی و همکاران، ۱۹۹۹؛ ویلکاکس و اسکایکس، ۲۰۰۰؛ متوانی و همکاران، ۲۰۰۲؛ تریمر و همکاران، ۲۰۰۲؛ اسکاک و لگ، ۲۰۰۲ ). ولتی (۱۹۹۹) بحث می کند که موفقیت پیاده سازی یک سیستم، وابسته به توانایی های مشاور پروژه است؛ چرا که آنها از دانش عمیقی درباره نرم افزار برخوردار هستند. سازمان ها به دفعات از مشاورین خارجی برای اجرایی ساختن پروژه های پیاده سازی ERP  استفاده می کنند. مشاورین افرادی اند که تحلیل های مورد نیاز سازمان را اجرا کرده، راه حل های مناسب را ارائه و فرایند پیاده سازی را مدیریت می کنند (سانگ و همکاران، ۱۹۹۴). مشاورین می توانند مهارت های تخصصی، تجربه و دانشی را برای سازمان به ارمغان آورند؛ که اگر سازمان مستقلاً می خواست در داخل، آن را ایجاد نماید می بایست هزینه و زمان زیادی صرف می کرد (گیبل، ۲۰۰۳). بنابراین لازم است تا سازمان ها تمهیداتی را برای فعالسازی مکانیزم انتقال دانش از مشاورین به اعضاء سازمان در نظر گیرند (المشعری و همکاران، ۲۰۰۳) تا بتوانند وابستگی خود را به مشاوران و عرضه کننده سیستم قطع کنند (اسکاک و لگ، ۲۰۰۲). سامرز و نلسون (۲۰۰۴) در کنار مدیریت ارشد و تیم پیاده سازی ERP، از مشاورین بعنوان دیگر بازیگران کلیدی فرایند پیاده سازی یاد می کنند که دارای نقشی حیاتی در این فرایند هستند.
 

۱۵-۴-۲) مدیریت زنجیره تامین

سیستم های اطلاعاتی یک فناوری کلیدی است که برای هماهنگی بخش های سازمانی و سازمان ها در زنجیره تامین یک نیاز محسوب می شوند (نالمایر و همکاران، ۲۰۰۲). پیاده سازی ERP ها موجب می گردد تا یک مدل کسب و کار سازمانی بسط یافته فراهم گردد که طی آن ارزش ایجاد شده در سراسر زنجیره تامین ارتقاء یابد. برای اکتساب کارایی زنجیره تامین، سازمان ها نیازمند این هستند که مقادیر زیادی از اطلاعات- از داده های برنامه ریزی و عملیات گرفته تا اطلاعات مالی و صورتحساب ها بهنگام– را تبادل نمایند . ERPها از منظر فنی بعنوان ستون فقرات[۱] مدیریت زنجیره تامین شناخته می شوند و ابزارهای چندگانه ای را فراهم می نمایند که مهمترین آن ها در حوزه زنجیره تامین؛ عبارت از یکپارچه سازی فراگردهای داخلی و پیگیری تراکنش های بهنگام است (کله و اکبولت، ۲۰۰۵). از دیگر مزایایی که این بسته برای زنجیره تامین به همراه دارد، می توان از آشکارسازی و شفافیت اطلاعات در طول زنجیره تامین، پشتیبانی از هماهنگی های بین شرکاء و ایجاد خطوط راهنما برای پیگیری تراکنش های انجام گرفته در طی زنجیره نام برد. برخی مطالعات از ERP ها بعنوان توانمندساز شایستگی های زنجیره تامین یاد کردند؛ چرا که این بسته های نرم افزاری از طریق فراهم نمودن امکان تبادل و پردازش اطلاعات مورد نیاز؛ شرایط  تصمیم سازی بهنگام در زنجیره تامین را تسهیل می کنند (اکرمانس و همکاران، ۲۰۰۳؛ ساندرز، ۲۰۰۷؛ سو و همکاران، ۲۰۰۹).

ازآن جا که عمده تحقیقات صورت گرفته در حوزه ERP ها به پیامدهای پیاده سازی معطوف بوده است و مطالعات صورت گرفته در حیطه مدیریت زنجیره تامین نیز غالباً به ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کنندگان بر اساس رویکردهای «تصمیم گیری چند معیاره»[۳] پرداخته اند؛ در نتیجه کمتر به ارتباط بین SCM و  ERPو یکپارچه سازی این دو مقوله پرداخته شده است. المشعری و زیری (۲۰۰۰) ضمن تاکید بر مدیریت زنجیره تامین از طریق یک زیرساختار فناوری اطلاعات قدرتمند؛ بحث می کنند تنها در صورتی بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در طول زنجیره تامین می تواند موفقیت آمیز باشد که یک تعهد و رهبری فراگیری در کل زنجیره وجود داشته باشد.

سامنِر (۲۰۰۵) از مدیریت تامین کنندگان بعنوان یک عامل حیاتی موفقیت یاد می کند. که و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیقی نتیجه گرفتند که اگر تامین کنندگان در استفاده از ERP مشارکت ننمایند، سازمان نیز به منظور یکپارچه سازی زنجیره تامین، در کاربرد ERP بی میل خواهد بود.

جدول ۲-۲ دامنه پوشش عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP در تحقیقات مختلف صورت گرفته را نشان می دهد. این تحقیقات یا بطور مستقیم بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزه ERP معطوف بوده و یا این که در حوزه موفقیت پیاده سازی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است.

 

 

 

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

ردیف عامل بَنکرافت و همکارا ن- ۱۹۹۸ بینگی و همکاران- ۱۹۹۹ هلند و لایت- ۱۹۹۹ پار و شنکس- ۲۰۰۰ استوس و پاستور – ۲۰۰۱ اکرمانس و هلدن – ۲۰۰۲
۱ تعهد و حمایت مدیریت ارشد ü ü ü ü ü ü
۲ ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز
§    تدوین طرح کسب و کار ü ü ü
§    تدوین راهبرد پیاده سازی ü ü
۳ مدیریت پروژه ü ü ü ü ü ü
۴ ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی
§    ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه ü ü ü ü ü ü
§    قهرمانان پروژه ü ü ü
§    کمیته راهبری
۵ تطبیق پذیری متقابل
§   انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم ü ü ü ü ü ü
§   بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ü ü ü ü ü
۶ مدیریت تغییر
§   مدیریت رفتاری کارکنان
§  مدیریت عوامل نگرشی کارکنان ü ü
§  مشارکت کارکنان ü ü
§   مدیریت فرهنگ (برای تغییر) ü
۷ ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی ü ü ü ü ü
۸ زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن
§  سیستم های قدیمی موجود ü ü
§  مدیریت کیفیت اطلاعات
۹ مشخصات سازمان ü
۱۰ آموزش و کارآموزی ü ü ü ü
۱۱ نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد ü
۱۲ توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار ü ü ü
۱۳ انتخاب عرضه کننده مناسب ERP ü ü
۱۴ انتخاب مشاور مناسب ü ü ü ü
۱۵ مدیریت زنجیره تامین ü
جدول ۲-۲) وضعیت پوشش عوامل مختلف حیاتی موفقیت در مطالعات پیشین

 

ردیف عامل متوانی و همکاران – ۲۰۰۲ اسکاک و لگ – ۲۰۰۲ ناه و همکاران- ۲۰۰۳ مندل و گاناسکاران- ۲۰۰۳ آمیل و همکاران – ۲۰۰۳ المشعری و همکاران-۲۰۰۳
۱ تعهد و حمایت مدیریت ارشد ü ü ü ü ü ü
۲ ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز
§    تدوین طرح کسب و کار ü ü ü ü
§    تدوین راهبرد پیاده سازی ü ü ü ü
۳ مدیریت پروژه ü ü ü ü ü
۴ ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی
§    ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه ü ü ü ü ü ü
§    قهرمانان پروژه ü ü ü ü ü ü
§    کمیته راهبری ü
۵ تطبیق پذیری متقابل
§   انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم ü ü
§   بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ü ü ü ü ü
۶ مدیریت تغییر
§   مدیریت رفتاری کارکنان
§   مدیریت عوامل نگرشی کارکنان ü ü
§   مشارکت کارکنان ü ü ü
§   مدیریت فرهنگ (برای تغییر) ü ü ü ü ü
۷ ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی ü ü ü ü ü ü
۸ زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن
§  سیستم های قدیمی موجود ü ü ü ü
§  مدیریت کیفیت اطلاعات ü
۹ مشخصات سازمان ü
۱۰ آموزش و کارآموزی ü ü ü ü ü ü
۱۱ نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد ü ü ü ü
۱۲ توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار ü ü ü
۱۳ انتخاب عرضه کننده مناسب ERP ü ü
۱۴ انتخاب مشاور مناسب ü ü ü ü
۱۵ مدیریت زنجیره تامین
جدول ۲-۲) وضعیت پوشش عوامل مختلف حیاتی موفقیت در مطالعات پیشین (ادامه)

 

 

ردیف عامل سامرز و نلسون- ۲۰۰۴ اولسون – ۲۰۰۵ ژنگ و همکاران- ۲۰۰۵ کیم و همکاران- ۲۰۰۵ کینگ و برگز- ۲۰۰۶ وو- ۲۰۰۷
۱ تعهد و حمایت مدیریت ارشد ü ü ü ü ü ü
۲ ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز
§    تدوین طرح کسب و کار ü ü
§    تدوین راهبرد پیاده سازی ü ü
۳ مدیریت پروژه ü ü ü ü ü ü
۴ ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی
§    ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه ü ü ü ü ü
§    قهرمانان پروژه ü ü ü ü
§    کمیته راهبری ü ü
۵ تطبیق پذیری متقابل
§   انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم ü ü ü ü ü
§   بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ü ü ü ü ü ü
۶ مدیریت تغییر
§   مدیریت رفتاری کارکنان
§   مدیریت عوامل نگرشی کارکنان ü
§   مشارکت کارکنان ü ü
§   مدیریت فرهنگ (برای تغییر) ü ü ü
۷ ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی ü ü ü ü ü
۸ زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن
§  سیستم های قدیمی موجود ü ü
§  مدیریت کیفیت اطلاعات ü
۹ مشخصات سازمان ü
۱۰ آموزش و کارآموزی ü ü ü ü ü ü
۱۱ نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد ü
۱۲ توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار ü
۱۳ انتخاب عرضه کننده مناسب ERP ü ü ü
۱۴ انتخاب مشاور مناسب ü ü ü ü
۱۵ مدیریت زنجیره تامین ü
جدول ۲-۲) وضعیت پوشش عوامل مختلف حیاتی موفقیت در مطالعات پیشین (ادامه)

 

 

ردیف عامل جعفری و همکاران – ۲۰۰۶ فاینی  و کوربت – ۲۰۰۷ ان گی و همکاران- ۲۰۰۸ فرانسایس و همکاران- ۲۰۰۹ اسنایدر و همکاران – ۲۰۰۹ دزدار و سلیمان – ۲۰۰۹ دوم و همکاران – ۲۰۱۰
۱ تعهد و حمایت مدیریت ارشد ü ü ü ü ü ü ü
۲ ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز
§    تدوین طرح کسب و کار ü ü ü ü ü ü
§    تدوین راهبرد پیاده سازی ü ü ü ü ü
۳ مدیریت پروژه ü ü ü ü ü ü ü
۴ ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی
§    ترکیب و تیم پیاده سازی پروژه ü ü ü ü ü ü ü
§    قهرمانان پروژه ü ü ü ü ü ü ü
§    کمیته راهبری ü ü ü
۵ تطبیق پذیری متقابل
§   انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم ü ü ü ü ü ü ü
§   بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ü ü ü ü ü ü ü
۶ مدیریت تغییر
§   مدیریت رفتاری کارکنان
§   مدیریت عوامل نگرشی کارکنان ü ü
§   مشارکت کارکنان ü ü ü ü ü ü
§   مدیریت فرهنگ (برای تغییر) ü ü ü ü ü ü
۷ ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی ü ü ü ü ü ü ü
۸ زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن
§  سیستم های قدیمی موجود ü ü ü ü ü
§  مدیریت کیفیت اطلاعات ü ü ü ü ü
۹ مشخصات سازمان ü ü
۱۰ آموزش و کارآموزی ü ü ü ü ü ü ü
۱۱ نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد ü ü ü ü
۱۲ توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار ü ü ü ü
۱۳ انتخاب عرضه کننده مناسب ERP ü ü ü ü
۱۴ انتخاب مشاور مناسب ü ü ü ü ü
۱۵ مدیریت زنجیره تامین ü ü
  جدول ۲-۲) وضعیت پوشش عوامل مختلف حیاتی موفقیت در مطالعات پیشین (ادامه)

[۱]-Backbone

[۲]- Competencies Enabler

[۳] – Multi-criteria Decision Making (MCDM)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *