دانلود پایان نامه

انواع همیاری
همیاری همگرا و واگرا
همگرا و واگرا بودن در همیاری بدین معناسب که معمولاً گروه در پی کسب قدرت و نیروی بیشتری است ،‌اما عملاً گاهی گروها برای افزایش بازده ،‌از جمله افزایش بازده اقتصادی کار ،‌به کم کردن نیرو و به عبارت بهتر ، به آزادکردن نیروی اضافی گروه دست می‌زنند .
در گروه‌یا سازمان‌های همیار ، همگرا ، گروه به دنبال یک کاسه کردن امکانات و تواناییهای عاطفی و روانی خود است .
برای مثال ، در گذشته گروه همیاز زنان منشاء کار برنج در شمال ، بیش از همه به یک کاسه کردن نیروی کار پرداخت و در گروه‌های همیار در نیروی کار و ابزار( فیش ) داشت. (فرهادی، مرتضی، 1323، ص 30)
دروازه نیز اعضاء بیشتر به یک کاسه کردن تولیدات شیری خود توجه دارند ، اما در کنار آن هم به انواع دیگر یاریگری و هم به انواع دیگر مبادله روی می‌آورند . دروازه‌های جدید ( برخی صندوق های قرض الحسنه ) نیز پول‌های خرد اعضا یک کاسه می‌شد در برابر گروه‌های محیط همگرا ( تجمیعی) ، گرو‌های معیار ، دیگری وجود دارد که عکس واره عمل می کنند ، مانند واژه نان ، نان قرضی و کار نوبتی شب پایی فرارغ و پروار کشی (واژه گوشت) و غیره برای مثال ، در واژه نان ،‌هر روز یک یا دو خانواده برای تمام خانواده‌های محله و یا روستا نان می‌پختند و دیگر اعضا با فراغ بال به کارهای دیگر می‌پرداختند همچنین است در کارهای نوبتی دیگر که ، آنها را گروه‌های همیار توزیعی
( واگرا) نام نهاده‌ایم .
در همیاری همگرا ، چند نفر همزمان به یک نفر از اعضای گروه به کمک می‌رساند و در همیاری واگرا ، یک نفر در یک محدوده زمانی به چند نفر از اعضا کمک می‌کند. (همان ، ص 32)

گونه آمیزی یاریگریها
همنانکه تمام پیامها در الفبای کامپیوتر و الفبای مرس تنها با ترکیب دو علامت ساخته می شود ویا از ترکیب چند رنگ اصلی در نقاشی ،رنگهای فراوانی به دست می آید.از ترکیب سه نوع اصلی یاریگری (خود یاری،همیاری ،دگر یاری)شکلهای تازه ای از یاریگری به وجود می آیند.
گرچه در هر نوع گروه یاریگر ،افزون بر محور اصلی،محور های نا پایدار و فرعی دیگری نیز در کارند،اما در اینجا ما به ترکیبهایی نظر داریم که در آن دو یا تعداد بیشتری از یاریگریها به شکل بارزی خود را نشان داده و تا اندازه ای از نظر میزان و دوام با هم هم وزن بوده اند.
هر یک از این اشکال ترکیبی نوین بی شک در شرایط خاص و برای پاسخگویی به برخی نیازهای گروه حاصل شده است،که ما در اینجا به ذکر چند ترکیب بسنده می کنیم.(فرهادی، مرتضی، 1373، ص 71).

خود-همیاری
از آنجا که در این گونه شناسی ما دو نوع خود یاری مشاع و مفروز را از یکدیگر باز شناخته ایم لذا از ترکیب خود یاری و همیاری نیز دو نوع خود-همیاری به وجود آمده که برای سهولت کار،آن رابه دو نوع اول و دوم نامگذاری می کنیم.
خود- همیاری نوع اول
گرچه اغلب پنداشته می شود که گروه یاریگر تنها برای افزایش و یک کاسه کردن نیروها تشکیل می شود و گرچه این خاصیت بارز گروه از گذشته مورد توجه جامعه شناسان و اقتصاد دانان قرار گرفته،اما باید افزود در برخی فعالیتها که در جامعه سنتی ما فراوان بوده و هنوز هم به وفور دیده می شود،گروه برای افزایش بازده ،برعکس به آزاد کردن نیروی اضافی خود دست زده و این در هنگامی است که گروه خودیار به نیروی کمتری از نیروی کل گروه نیازمند است و یک و یا چند تن به نوبت و به نمایندگی از جانب گروه عمل می کنند.این نوع یاریگری ترکیبی از خود یاری مشاع و همیاری اعضا نسبت به یکدیگر است و مشخصات خود یاری مشاع و همیاری را در خود گرد آورده است.(فرهادی ، مرتضی، 1373، ص71).
نمونه بسیار فراوان این نوع یاریگری ،چراندن به نوبت گله توسط دامداران خرده پا است ،به نسبت تعداد گوسفندانی که در گله دارند.در گله بزرگتر ممکن است این کار همراه با استخدام چوپانی از طرف گروه خودیار انجام پذیرد.این نوع یاریگری در نگهبانی از کشت و آب به ویژه در گذشته در برخی روستاها وجود داشته است و پس از اصلاحات ارضی در لایروبی قنات فراوان دیده شده است.بدین ترتیب که علاوه بر استخدام مقنی،کشاورزان به نوبت کارهای غیر تخصصی لازم برای لایروبی و یا نوکنی قنات را به عهده می گیرند.
خود- همیاری نوع دوم
گونه دیگر خود-همیاری ترکیب خودیاری مفروز با همیاری است.این گونه یاریگری گرچه به فراوانی خود-همیاری نوع اول یافت نمی شود،اما هم خودیار ی مفروز به تنهایی،و هم آمیزه آن با همیاری ،نمونه بسیار خوبی است برای نشان دادن اینکه می توان نظریه جالب ((کار دل انگیز)) شارل فوریه را در عمل پیاده کرد.
یکی از مصادیق جالب این گونه خودیاری ،خودیاری ((چرخ ریسان))است که در یزد و شهرها و روستای اطراف آن در گذشته بسیار معمول بوده است.
گروه زنان چرخ ریس،در حالی که هر یک از اعضای گروه برای خود می ریسیده است،هر شب در خانه یکی از اعضا گرد می آمدند و میزبان از آنها پذیرایی می کرده است.بدین ترتیب کار چرخ ریسی که به تنهایی و به ویژه درشب مزاحم دیگران و بسیار یکنواخت و کسل کننده است ،در بین گروه همکاران و در مهمانی به یکی از نشاط آور ترین کار ها برای زنان چرخ ریس تبدیل می شده است.(همان، ص 72).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید