آموزشگاه ها نسبت به میزبانی کلاس های آنلاین ریاضی کنکور مزایایی را درک می کنند ، زیرا جمعیت دانش آموزان تمایل به افزایش دارند. در کنار نرخ پایین تر از انصراف دانش آموزان آنلاین ، آموزشگاه ها دریافتند که یادگیری آنلاین ریاضی کنکور از طریق بسیاری از راه هایی که هرگز قبل از شروع یادگیری آنلاین تصور نمی شد بسیار مقرون به صرفه و کارآمد است. دانش آموزان بیشتری تمایل به ثبت نام و شرکت در کلاس های آنلاین دارند ، زیرا این امر باعث کاهش هزینه های فرصت تحصیل برای دانش آموز و آموزشگاه می شود. هرچه دوره های بیشتری به صورت آنلاین ارائه می شود ، ثبت نام نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب پول بیشتری برای آموزشگاه می آورید. از آنجا که تعداد بیشتری دانش آموز در کلاس های آنلاین ثبت نام می کنند ، تخصیص کلاس به گونه ای است که می تواند ساده سازی شود. تقاضا برای کلاسهای درس رو به کاهش است ، زیرا فضا به آن زمان لازم نیست ، در نتیجه هزینه های آب و برق کاهش می یابد و حفظ می شود.

برنامه های آنلاین درس ریاضی کنکور هزینه کم یا هزینه ای برای تجهیزات آموزشی ، حمل و نقل و کارمندان مرتبط ندارند. ارزش آموزش از راه دور همچنین با در نظر گرفتن طیف گسترده ای از دوره های آنلاین موجود افزایش می یابد . در این روزهای کاهش بودجه ، کاهش قدرت در بخش های خصوصی و دولتی همراه با کاهش ثبت نام در برخی آموزشگاه ها ، این خبر خوبی است. تا کنون ، به نظر می رسد یادگیری آنلاین مزایای بسیاری را برای همه افراد درگیر دارد. حتی اگر چرخش مثبتی در یادگیری سایبر وجود داشته باشد ، عوارضی وجود دارد که باید آنها را روشن کرد. اگر به درستی درک نشود ، پیش بینی و آماده شود ، این معایب می تواند موانع بزرگی به وجود آورد. نقصی که غالباً مورد غفلت یا فرض قرار می گیرد این است که افراد شرکت کننده در دوره های آنلاین سواد رایانه ای دارند. یکی از واقعیت های اساسی مربوط به یادگیری آنلاین را در نظر بگیرید: دانش آموزان و دانشکده ها باید سواد رایانه ای داشته باشند. این یک واقعیت ساده و ساده است.

هرچه تصور کلاس ریاضی کنکور سخت باشد ، افرادی هستند که کمتر از اندازه کافی برای یک محیط یادگیری غنی از فناوری آماده شده اند. بدون این توانایی ، کلاس فضای مجازی یک نکته غلط است. طبق گفته محققان ، مطالعات بیشماری حاکی از آن است که اینترنت می تواند یک ابزار یادگیری مؤثر باشد ، اما مطالعات همچنین حاکی از آن است که دانش آموزان شرکت کننده در یک دوره آنلاین ، سطح خاصی را ضروری می دانند. سواد رایانه نیز. محققان نتیجه این بی سوادی را پیشنهاد می کنند که نتیجه آن این است که عضو هیئت علمی متهم به تدریس دوره آنلاین نه تنها مسئولیت تدریس محتوای این دوره را بر عهده دارد ، بلکه باید دانش آموزان را نیز در استفاده از فناوری اصلاح کند. در پایان ، این باعث کاهش زمان صرف شده برای مواد حیاتی می شود که مربی برای پوشش آن نیاز دارد.