الف) شرایط پذیرش در بازار اول:
۱٫ حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۲۰۰ نفرباشد. ( درصورتی که شرکتی سهام شناور آزاد نداشته باشد، از سهامدار یا سهامداران عمده تعهد عرضه به میزان ۱۰ درصد در روز نخست شروع معاملات در فرابورس اخذ می شود ).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲٫ حداقل یک سال از زمان بهر ه برداری عملیات یا ارائه خدمات آن گذشته باشد.
۳٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال باشد.
۴٫ زیان انباشته نداشته باشد.
۵٫ گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت های مالی آن،
عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.
۶٫ مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری ( از جمله حسابداری مالـی و حسابداری
حسابداری
بهای تمـام شده) مطلوب و متناسب بـا فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابـورس جهت افشـاء مناسب
اطلاعات برخوردار باشد ( این تاییدیه در فرایند پذیرش از حسابرس شرکت استعلام می شود ).
۷٫ در دوره/سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد.
۸٫ بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییهای آن حداقل ۱۵ درصد باشد.
۹٫ دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.
۱۰٫ آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
و آیین نامـه ها و دستورالعمـل های اجرایـی ابلاغ شده توسط سازمان تهیـه شده باشد. همچنین در زمـان
ارائـه درخواست پذیرش و آخریـن دوره/ سال مالـی قبل از ارائـه درخواست، حسابرس شرکت بایـد از
میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
۱۱٫ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت نباشند .

پایان نامه حقوق

ب) شرایط پذیرش در بازار دوم:
شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول دیده شده است:
۱٫ حداقل ۵ درصد از سهام ثب نشده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۱۰۰ نفر باشد.
۲٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال باشد.
۳٫ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.
لذا در بازار دوم، شرکتهای زیانده، شرکتهای تازه تأسیس و شرکتهای کوچک نیز امکان پذیرش دارند. البته شرایط عمومی بازار اول شامل ثبت نزد سازمان بورس، مردود یا عدم اظهار نظر نبودن گزارش حسابرس، نبود دعاوی حقوقی مؤثر، تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردها و انجام حسابرسی توسط حسابرس معتمد، استقرار سیستم حسابداری مطلوب و نبود سابقه محکومیت مؤثر نیز برای شرکتهای متقاضی پذیرش در بازار دوم وجود دارد.
یکی از ویژگی های مهم بازار دوم، امکان پذیرش سهام شرکتهایی می باشد که تمام بهای اسمی آنان پرداخت نشده باشد؛ در این حالت می بایست کلیه سهامداران به یک میزان از مبلغ پذیره نویسی را پرداخت نموده باشند و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، شرکتهای پذیرفته شده در بازار دوم می بایست مادام که در این بازار حضور دارند، قرارداد بازارگردانی سهام در فرابورس را با یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط منعقد نمایند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس

 

شرط ورود به بورس براساس قوانین تجارت، سهامی عام بودن شرکت ها است اما از آنجا که شرکت های تعاونی هنوز در قالب سهامی عام فعالیت نمی کنند مشکلاتی برای ورود و فعالیت در بورس کشور دارند.
البته براساس اعلام وزارت تعاون این وزارتخانه در پی ایجاد تعاونی های سهام عام است و آن را رویکرد جدیدی برای ورود تعاونی ها به عرصه کلان اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ می‌داند به گونه‌ای که محدودیت های گذشته را نیز به همراه ندارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
تعاونی های سهامی عام نوع جدیدی از تعاونی هستند که ضمن رعایت قانون تجارت ذیل فعالیت تعاونی‌ها و در بلوک‌بندی های خاص محدودیتی برای میزان سهام افراد مشخص شده است بطوری که افراد حقیقی نیم درصد و افراد حقوقی تا پنج درصد می توانند سرمایه گذاری کلان در قالب تعاونی سهامی عام داشته باشند. البته لازم به ذکر است که ورود تعاونی ها در بورس دارای محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورتی که این محدودیت ها رفع شود می توان آنها را در بورس پذیرفت. هرچند براساس قوانین بورس و تجارت شرکت های سهامی عام می توانند در بورس پذیرفته شوند اما شرکت های سهامی خاص و تعاونی ها برای ورود به بورس دارای محدودیت های خاص هستند.
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی بستر بسیار مناسبی جهت ورود بخش تعاونی به بازارهای بورس فراهم شده است. در قانون مزبور نسل جدیدی از شرکت ها تحت عنوان شرکت‌های تعاونی سهامی عام تعریف شده است .
براساس تعریف، شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده باشد. در شرکت های تعاونی سهامی عام اصالت با سهام می باشد و نقش سرمایه از نقش عضو پر رنگ‌تر می باشد سهام این نوع از شرکت ها به آسانی می تواند در انواع بازارهای بورس مورد معامله و خرید و فروش قرار گرفته و بر خلاف شرکت های تعاونی متعارف معامله سهام آنها نیاز به تأیید هیأت مدیره شرکت تعاونی ندارد.
هم اکنون تقریباً تعداد قابل توجهی شرکت تعاونی سهامی عام در کشور به ثبت رسیده و این امکان برای آنها وجود دارد که در فرابورس پذیرش شده و از این طریق بخشی از سهام آنها در فرابورس معامله شود. در این میان بیمه تعاون ) شرکت تعاونی سهامی عام ) سهام خود را از طریق فرابورس عرضه اولیه نموده است. این شرکت در صورت تمایل می تواند تقاضای پذیرش در بازار فرابورس را ارائه نموده تا در صورت موافقت بخشی از سهام آن به عنوان سهام شناور در بازار فرابورس معامله و خرید و فروش شده و در نتیجه اولین شرکت تعاونی باشد که پا به این عرصه گذاشته و پیشرو قافله بزرگ تعاونی ها جهت ورود به بازار بزرگ سرمایه باشد. ما در این تحقیق قصد بررسی سختی ها و مشکلات ورود تعاونی ها به فرابورس و نیز امکان سنجی ورود آنها به بورس را داریم.
 

 

 

فصل سوم روش تحقیق

 

 

 

 

مقدمه

 

پژوهش را می­توان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سئوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسأله­ای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه، متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها، فرایند پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و روش­های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شده ­اند، مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

روش شناسی پژوهش

 

با توجه به نظریه های گوناگون، هر پژوهش فعالیت نظام مندی است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد. بنابراین، بر پایه ماهیت مسایل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از پژوهش دنبال می کند، آنها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.
از لحاظ هدف و روشی که دنبال می شود دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی[۶] از هم متمایز می شود. از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر مطلوب بودن فعالیت است. دانشی که از این طریق کسب می شود، راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای علمی خواهد بود ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۸: ۷۹ ).
در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود ( مقیمی ، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند ( مقیمی ، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیر است:
روش پژوهش به کار برده شده در پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. زیرا از نتایج پژوهش شرکتهای تعاونی که تصمیم به ورود به بازار بورس و اوراق بهادار دارند، استفاده می نمایند.

 

فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه

 

 

 

  1. ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.

 

  1. ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

  1. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

  1. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

  1. عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.

 

  1. عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

  1. وجود قوانین دست‌و‌پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

  1. وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونی‌ها مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

 1. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

 

یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گرد آوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می‏توان جمع آوری نمود. ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده ، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای به دست آوردن داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد ( خاکی ، ۱۳۷۸، ص۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای
از طریق این نوع مطالعه داده های ثانوی به دست می آیند که پیش از آغاز تحقیق توسط پژوهشگر بررسی می شوند. منابع این داده ها عبارتند از: داده های موجود در اسناد گذشته، آمارهای رسمی، آمارهای غیر رسمی و اسناد و مدارک سازمانی. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات انگلیسی و فارسی، پایان نامه ها، سایتهای اینترنتی ) استفاده شده است.
مطالعات میدانی
روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، روش میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه است، با توجه به اینکه پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده‏‏های پژوهش است. محقق در این پژوهش به منظور دست‏یابی به حقایق مربوط به گذشته، حال و پیش‏بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزشگذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی‏‏ها، آسان و راحت بوده، چرا که از پاسخگو خواسته می‏شود به جای انشای پاسخ، تنها یک علامت در مقابل یکی از پاسخ‏های پیش‏بینی شده بگذارد. در این تحقیق نیز به منظور آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است.
پرسشنامه
در هر بررسی نمونه ای با روش پیمایشی، برای اندازه گیری واحدهای نمونه، تهیۀ ابزار اندازه گیری و مشخص کردن روش های اندازه گیری از اهمیت خاص برخوردار است. یکی از ابزارهای رایج و روش های مستقیم کسب داده های پژوهش، پرسشنامه است که می توان اطلاعات را به وسیله آن گردآوری کرد. پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهشهای پیمایشی عبارت است از: مجموعه ای پرسش هدف دار که با بهره گیری از مقیاسهای گونا گون، نظر، دیدگاه، و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۱۷۹).
در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه و نیز بهره گیری از اسناد و مدارک وزارت تعاون میباشد.

 

جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

حدود هر جامعۀ پژوهش با تعریف آن مشخص می شود. جامعه آماری[۷] عبارت است از مجموعۀ افراد و یا واحدها که دارای حداقل یک خصیصۀ مشترک باشد ( سرمد و همکاران، ۱۳۷۶: ۱۷۷ ).
جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان بورس و کارشناسان تعاونی ها و وزارت تعاون می باشد و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۱۸۰ محاسبه شده است و روش انتخاب به صورت تصادفی می باشد.

 

سئوالات تحقیق

 

_ آیا شرکت‌های تعاونی در کنار فرابورس می توانند به بورس نیز ورود پیدا کنند ؟
_ چه موانع و مشکلاتی برای ورود تعاونی ها به بورس وجود دارد ؟
_ آیا می توان از این موانع عبور کرد و راهکار عملی آن چیست ؟

 

ماهیت و منابع داده ها

 

در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این است که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامتر ( پارامترهایی ) برای متغیر ( متغیرهای ) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده های سری زمانی[۸]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *