• کمبود منابع تحقیاتی پیرامون موضوع پژوهش

 

منابع فارسی

 

 

 

  1. ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن و شهری، مریم. (۱۳۹۲). ارتباط عامل های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. مجله روان شناسی سلامت، سال دوم، شماره ۲٫

 

  1. اصغری نکاح، سید محسن؛ مشهدی، علی و حیدری پور، منا (۱۳۹۲). رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی) جسمی حرکتی. توانبخشی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۴، صص ۴۹-۴۰٫
  2. تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

 

  1. ایل بیگی قلعه نی، رضا و رستمی، مریم. (۱۳۹۳). ابعاد شخصیتی HEXACO، تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس در پیش‌بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به میگرن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره ۲۴، شماره ۱۱۲، صص ۷۶-۶۷٫

 

  1. پارک، جی،ای و پارک، ک. (۱۹۸۰). کلیات خدمات بهداشتی؛ مترجم: شجاعی،ت. افضلی، ملک. (۱۳۷۶). تهران: نشر سماط.

 

  1. پوراسلامی، محمد؛ ایار، سعید و سرمست، حمیده. (۱۳۷۹). واژه نامۀ ارتقاء سلامت. تهران: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت، وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی.

 

  1. حبیبی سولا، عقیل؛ نیکپور، صغری؛ سیدالشهدایی، مهناز و حنانی، حمید. (۱۳۸۷). بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره هشتم، شماره اول ، صفحات ۳۶-۲۹٫

 

  1. حسن‌زاده، رمضان؛ حسینی، سید‌حمزه و مرادی، ذبیده (۱۳۸۴). بررسی رابطه بین خودپنداره کلی دانش‏آموزان و عملکرد تحصیلی آن‌ ها. فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی، سال هفتم، شماره ۲۴٫

 

  1. حمید، نجمه و زمستانی، مهدی. (۱۳۹۲). در تحقیق تحت عنوان رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان، سال هفدهم، شماره چهارم. صص ۳۵۵-۳۴۷٫
  2. نتیجه تصویری برای موضوع هوش

 

  1. دهداری، طاهره. (۱۳۸۱). بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز. رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

  1. ذکایی، رضا. (۱۳۷۸) بررسی رابطه‌ی خودپنداره و سبک های اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم رشته‌ علوم تجربی در دبیرستان های دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

  1. رقیبی، م و میناخانی، غ. (۱۳۹۰). ارتبان مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ۱۲(۴)، ۷۲- ۸۱ .

 

  1. روش بلا، آن ماری و نیون. (۱۳۷۰). روانشناسی اجتماعی: مقدمه ای بر نظریه ها و آئین ها. ترجمه دکتر سید محمد دادگران، انتشارات مروارید.
  2. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. سپاه منصور، مژگان؛ امامی پور، سوزان و حبیبی فر، مائده سادات. (۱۳۹۲). رابطه ی ویژگی های شخصیتی و خود پنداره با خود تنظیمی یاد گیری در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ نشده.

 

  1. شفیع آبادی، عبدالله (۱۳۸۴). فنون و روش های مشاوره، تهران، انتشارات ترمه.

 

  1. شولتز، دوان (بی تا). روان‌شناسی کمال. ترجمه گیتی خوشدل (۱۳۸۶). تهران: نشر نی.

 

  1. صفوی، محبوبه؛ صمدی، نسرین و محمودی، محمود. (۱۳۹۲). بررسی خود پنداره و ارتباط آن با کیفیت زندگی مبتلایان دیابت نوع دو. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ۲۳، شماره ۲، صص ۱۴۸ تا۱۵۳٫

 

  1. صنم نژاد، غ. (۱۳۸۶). بررسی نیمرخ روانی، هوش هیجانی و خودپنداره در افراد ناکام در عشق و افراد غیرناکام در عشق. پایان نامۀ کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

 

  1. عباسی، فاطمه. (۱۳۹۱). اثر ناتوانی و افسردگی بر کیفیت زندگی مبتلایان به مولبپیل اسکلروزیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
  2. نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

  1. عزیزی ابرقوئی، محسن. (۱۳۸۹). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

 

  1. غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (۱۳۸۸). کیفیت زندگی. نشر شیرازه؛ چاپ اول.

 

  1. غلامی، یونس. (۱۳۸۴). بررسی مقایسه ای انگیزه ی پیشرفت و خودپنداره‌ی دانش آموزان پایه‌ی هشتم کشورهای مختلف با پیشرفت تحصیلی علوم آنان در تکرار سومین مطالعه‌ی بین‌المللی ریاضیات و علوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

  1. فتحی آشتیانی، علی. (۱۳۷۴). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی. پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

  1. فدایی دولت، ا. (۱۳۸۹). رابطه ویژگی شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان شهرستان مهر. دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *