۲-۵-۵- استراتژی کدگذاری در مقابل استراتژی شخصی سازی (پروکپنکو[۲۳]، ۲۰۰۲، ص۹-۸)
انتقال تجربه از طریق ارتباطات و یا فرایندهای اطلاعاتی و مستندسازی امکان‌پذیر نیست، تمامی آنچه که ممکن است انتقال داده شود، توضیحی است از آنچه که تجربه کرده‌ایم و بینش و بصیرتی است که به دست آورده‌ایم. دانش تجربی تنها از طریق فرایند یادگیری تجربی خلق می‌شود و فرایندهای انتقالی نمی‌توانند دانش تجربی تولید کنند.
انتقال تجربه شکل خاصی از انتقال دانش و به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت دانش سازمان محسوب می‌شود و دارای دو هدف اصلی و اساسی است:‌ ابتدا اینکه انتقال تجربه می‌تواد افراد و کارکنانی را در سازمان به وجود آورد که طیف گسترده‌ای از گزینه‌های تصمیم‌گیری و موضوعات قابل اجرا رادر اختیار داشته باشند. این امر باعث اجتناب از انجام فعالیت‌های غیر ضروری و تکرار یادگیری از طریق آزمون و خطا می‌شود.
ثانیاً انتقال تجربه از فرایندهای یادگیری فردی و سازمانی پشتیبانی می‌کند و به ایجاد تخصص فردی و توسعه قابلیت یادگیری کمک می‌کند. دو استراتژی اصلی نقش مهمی در انتقال تجربه‌ بازی می‌کنند: استراتژی کدگذاری و استراتژی شخصی‌سازی. استراتژی کدگذاری در تلاش مستندکردن بخشی از دانش تجربی است که به طور آشکار می‌تواند ایجاد شود (به عنوان مثال قابل مکتوب کردن است)، بنابراین گرفتن آن از فرد کارمند و قابل دسترسی کردن آن به شکلی کدگذاری شده برای دیگران، فعالیتی است که در این حوزه انجام می‌شود.
سایر کارکنانی که در وضعیت مشابهی قرار می‌گیرند، می‌توانند به این مستندات مراجعه و این تجربیات یادگیری مستند شده را به کار بندند (به عنوان مثال گزارش‌های مربوط به درس‌های آموخته شده) و این امر را هر زمان که مناسب بود، بدون مراجعه مستقیم به فرد متخصص انجام دهند.
استراتژی شخصی‌سازی، از سوی دیگر، به انتقال تجربه از طریق ارتباط مستقیم تأکید و تمرکز دارد.
هدف و مقصود اصلی در اینجا تشویق کارکنان به انتقال دانش پنهان از طریق فرایندهای ارتباطات و مشاهدات و مذاکرات متقابل است. برای احراز اطمینان از اینکه چنین ارتباط‌هایی به شکلی سیستماتیک به وقوع می‌پیوندد، و به امید شانس و تصادف رها نمی‌شوند، هرسازمانی باید بداند که منابع انسانی از چه تخصص‌هایی برخوردارند. پست الکترونیک، مستندات و سوابق پروژه‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها تعریف می‌کنند که آرشیو‌های متخصصان از چه محتوایی باید برخوردار شوند.
جدول ۲-۳: مزایا و معایب استراتژی‌های کدگذاری و شخصی سازی

استراتژی مزایا معایب
استراتژی کد گذاری دانش دائماً در دسترس است
برای استفاده مجدد و سریع مناسب است.
به سرعت و به آسانی قابل انتقال است.
زمان بر و پیچیده است.
دانش مستند شده سریعاً متروک می‌شود.
لغت گذاری پیچیده و زبان شناسی جذب دانش را مشکل می‌کند.
مفهوم کاملاً تشریح نمی‌شود.
برخی دانش‌ها قابل آشکار شدن نیستند.
مدل‌های ذهنی متفاوت، مانع استفاده مستقیم از دانش مستند شده می‌شوند.
استراتژی شخصی سازی دانش دائماً به روز است.
پیچیدگی انتقال دانش با موقعیت منطبق می‌شود.
نوآوری خلاقانه در طول انتقال امکان پذیر است.
جستجوی پیچیده برای افراد مناسب
فرد مناسب و صحیح در دسترس نیست
ناسازگاری شخصی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است