روش بارامتری آماری

استونی ، قزاقستان ، لیتوانی ، لتونی ، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا ( ۸۶% – ۷۵% ) ، تردامی ، مجارستان و لهستان کشورهای میانگین کارایی متوسط ( ۶۸% – ۶۲% ) و بلغارستان ، مقدونیه ، رومانی ، روسیه و جمهوری چک و اکراین کشورهای با میانگین کارائی پایین ( ۵۹% – ۴۲% ) می باشند.

۲۰۰۴

بونین ، حسن و واچتل

هزینه کل، ، وام های کل ، سپرده های کل ، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل

روش بارامتری آماری

میانگین کارایی بانک ها ۸۸% است

۲۰۰۴

بکالی

تابع هزینه ترانسلوگ

روش پارامتری آماری

متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۸۵% و روش ناپارامتری ۸۲% است و و تفاوت معناداری بین نتایج وجود ندارد.

۲۰۰۵

دوو و سن چه

عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری

تحلیل پوششی داده ها

یک DMU مجازی به نام DMU ایده‌آل (IDMU) استفاده شود.

۲۰۰۶

ونگ و چن

خصوصیات بانک

تحلیل پوششی داده ها

نرخ تورم رابطه زیادی با عملکرد بانک‏ها دارد آنها به رابطه مثبت بین تورم و سودآوری بانک پی بردند.

۲۰۰۷

اندرسون

ارزیابی عملکرد ، بازده

روش های غیر پارامتری و DEA

تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده در خدمت مدیران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.