دانلود پایان نامه

باروری از جمله رویدادهای بزرگ حیات بشری و از عوامل مؤثر در تعیین هویت و تکامل شخصیت زنانه و مردانه است. همچنین سلامت روان مهمترین عامل رشد و توسعه‌ی انسان است و توانمندسازی زنان در جامعه و بهبود شرایط جایگاه آنان از عوامل دستیابی به سلامت روان در زنان است. یکی از مفاهیم مهم روانشناختی که همیشه موجب نگرانی مردان و زنان می‌شود تصویر ذهنی از بدن می‌باشد (یونسی و سالاجقه،14:1380).
تصویر ذهنی دربرگیرنده‌ی عقاید، احساسات آگاهانه و غیرآگاهانه در مورد بدن است (Amidi et al., 2006) تصویر ذهنی، تصویری روانی است که فرد از ظاهر فیزیکی خود دارد، به عبارت دیگر، احساس منفی و مثبتی است که فرد درباره‌ی شکل و اندازه بدن خود دارد. تصور ذهنی منفی از خود می‌تواند به نارضایتی از بدن و احساس جذاب نبودن و در نهایت مشغولیت فکری نسبت به وضعیت ظاهری قسمتی از بدن در حد اختلال منجر عملکرد شود. اگرچه تصویر ذهنی از بدن ساختاری چند بعدی است، ولی غالباً به صورت درجاتی از ظاهر فیزیکی (اندازه، شکل، و ظاهر عمومی) تعریف می‌شود .درک اشتباه از تصویر ذهنی می‌تواند به مشکلات جسمی و روحی منجر شود. عده‌ای شکل‌گیری تصویر ذهنی فرد از بدن خویش را ذاتی و غریزی می‌دانند. در این دیدگاه جنسیت اهمیت پیدا می‌کند، بنابراین عواملی مانند قد، وزن و دیگر عوامل بیولوژیک با توجه به جنس مهم تلقی می‌شوند. در مقابل، برخی تفاوت‌ را نتیجه‌ی نحوه جامعه‌پذیری دانسته، نوع رفتار جامعه و عناصر اجتماعی را مؤثر در تفاوت‌ها می‌دانند (ابوت، والاس،288:1380). در این دیدگاه افراد در طول فرآیند جامعه‌پذیری با انتظارات متفاوتی در مورد «خود» روبه‌رو می‌شوند و به مرور فرآ می‌گیرند که بدن بخشی از خود است که با آنکه یک هستی زیست‌شناختی و روان‌شناختی است، پدیده‌ای است که به صورت اجتماعی ساخته می‌شود (آزاد ارمکی، چاووشیان،59:1381). بدین سبب است که عده‌ای از پژوهشگران معتقدند بدن و نگرانی‌ در مورد آن، یکی از مهمترین دل‌مشغولی‌ها در زندگی افراد در جوامع مدرن، به ویژه برای زنان است (واتیکز،50:1384). و با توجه به ایدال‌های مطلوب جامعه همواره از بدنشان احساس نارضایتی می‌کنند. ناخوشنودی زنان می‌تواند نتیجه شکاف بین تصور ذهنی فرد از خود که در فرآیند جامعه‌پذیری حاصل شده و ویژگی‌های زنان آرمانی جامعه که بر اساس فرهنگ و جامعه در هر دوره‌ی تاریخی متفاوت است، به وجود آید. گاهی چنین شرایطی می‌تواند زنان را به درگیری‌های ذهنی و روحی، اضطراب، عدم اعتماد به نفس و افسردگی سوق دهد (اکیوان آرا و همکاران،30:1389).
زنان هنگام بارداری تغییرات اساسی را در شکل و وزن بدنشان تجربه می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که هنگام حاملگی، به خاطر تغییراتی که در بدن رخ می‌دهد، ارزیابی زنان از بدن خود فعال می‌شود. این ارزیابی‌ها از نگرش و ایده‌ها در مورد تصور از بدن به وجود می‌آید. آن چه از این ایده‌ها برمی‌آید، تفاوت‌های بین درک زنان از وضعیت ظاهریشان و خود واقعی ظاهرشان را مشخص می‌کند.
با فرض ایده‌های غربی در مورد شکل بدن که بر این باور هستند که زنان لاغراندام زیباتر هستند.(Franzoi, 1987:19) در طی دوران حاملگی زنان خود را از ایده‌ی فرهنگی زیبایی دور می‌بینند، بنابراین رضایت از تصویر بدنشان کاهش می‌یابد. گودوین و همکاران کاهش شدید رضایت‌مندی را از تصویر بدنی از حاملگی تا اوایل حاملگی (19-14 هفتگی) گزارش دادند (Goodwin et al., 2000:442). نگرانی در مورد وزن گرفتن زیاد همراه با احساس ناامیدی، هیجان‌زدگی و کاهش اعتماد به نفس، نشانه‌هایی از افسردگی و افزایش اختلالات غذایی در طی دوران بعد از زایمان در زنان ایجاد می‌شود. در سایه‌ی چنین گزارشاتی، کشف رفتارهایی که به تصویر بدنی طی دوران حاملگی و بعد از زایمان مرتبط می‌شود برای محققان و پزشکان بسیار حائز اهمیت است.
پیشگیری از پارگی دستگاه تناسلی، پیشگیری از افتادگی دهانه‌ی رحم، مثانه و مقعد، و پیشگیری از بی‌اختیاری ادراری بعد از زایمان از عواملی است که روی رضایت‌مندی زنان از بدن خود تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود سزارین را با وجود مضررات بیشتر مانند چسبندگی احشاء داخل شکم، صدمه به دستگاه ادراری، درد بعد از عمل جراحی، بازگشت محتویات معده به ریه و گرفتگی رگ‌ها به عنوان شیوه‌ی زایمان خود انتخاب کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نقش قدرت طلبی درتصمیمات افراد مونث و مذکر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید