دانلود پایان نامه

تعریف دیپلماسی عمومی
برای اولین¬بار، کنگره آمریکا در سال 1964، تعریف خود را از دیپلماسی عمومی چنین عنوان نمود: «بعضی از اهداف سیاست خارجی می¬تواند از طریق ارتباط مستقیم با مردم کشورهای دیگر (خارجی) بیش از دولت¬هایشان دنبال شود. از طریق استفاده از ابزارها و تکنیک¬های مدرن ارتباطی، امروزه دسترسی به بخش¬های مهم و بزرگی از جمعیت¬های ملی ممکن شده است، تا آنها را آگاه ساخت؛ نگرش¬هایشان را تحت¬تاثیر قرار داد و شاید حتی، آنها را تحریک کرد که اقدام معینی را انجام دهند یا راهکار معینی را اتخاذ کنند. این گروهها، به نوبه خود، توانایی این را دارند که فشارهای قابل توجه و حتی قاطعی به دولت¬هایشان وارد کنند.» (اشنایدر، 1997، ص 21)
در یکی دیگر از تحقیقات کنگره، در سال 1964، راجع به اهداف دیپلماسی عمومی و به¬تبع آن، آژانس اطلاعاتی آمریکا چنین بازگو شده است:
القای این اندیشه که آینده دنیا به جوامع دموکراتیک تعلق دارد.
متقاعد ساختن مناطق توسعه نیافته که ایالات متحده می¬خواهد توانایی تکنولوژیکی آنان را افزایش دهد.
مبارزه با این اسطوره که کاپیتالیسم، استثمارگر است و می¬خواهد بر دنیا تسلط یابد.
و بالاخره اینکه کمونیسم، غیر قابل اجتناب و حتمی¬الوقوع است. (همان، ص 22)
اما در ادبیات متون سیاست خارجی ابداع این واژه را به ادموند گولیون نسبت می¬دهند. مانهایم می¬نویسد: عبارت دیپلماسی عمومی برای توصیف فعالیت¬هایی که زمانی با عنوان «پروپاگاندا» توصیف می¬شد، مرسوم شد. بنابر نقل از «گیفورد دی مالون» ، بر اساس گزارش¬های ارائه شده، این عبارت در سال 1965، به وسیله ادموند گولیون از دانشکده «قانون و دیپلماسی فلچر» در دانشگاه «تافت» ابداع شده است. این عبارت چنین تعریف شده است: «فرآیندی دولتی برای برقراری ارتباط با جوامع خارجی، به قصد ایجاد آگاهی و درک در مورد ایده¬ها و آرمان¬ها، فرهنگ و عرف ملت خود، همچنین اهداف ملی و سیاست¬های جاری.» (مانهایم، 1390، 24)
امروزه در فرهنگ واژگان روابط بین¬الملل وزارت امور خارجه آمریکا که در سال 1985 منتشر شده است، در تعریف دیپلماسی عمومی آمده است: دیپلماسی عمومی به برنامه¬های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها، اطلاع-رسانی و یا تحت¬تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است. ابزار اصلی آن نیز، انتشار متن، تصاویر، مبادلات فرهنگی، رادیو و تلویزیون و اینترنت است. (آشنا، 1382، ص 12)
«ادوارد آر. مارو» ، رئیس آژانس اطلاعاتی آمریکا در دولت کندی، دیپلماسی عمومی را به عنوان تعاملاتی نه فقط با دولت¬های خارجی، بلکه ابتدا با افراد و سازمانهای غیردولتی که اغلب به صورت دیدگاههای اشخاص مختلف علاوه بر دیدگاه دولت بروز می¬کند، تعریف نمود. (نای، 1387، ص194)
یکی دیگر از تعاریف رایج دیپلماسی عمومی در آمریکا عبارت است از: تلاشهای رسمی دولت برای شکل دادن به محیط ارتباطات خارجی که سیاست خارجی آمریکا در آن جریان دارد با هدف کاهش سوءتفاهمات و درکهای نادرستی که ممکن است ارتباط میان آمریکا و آن کشور را پیچیده و مساله¬دار نماید، از طریق مطلع ساختن و تحت¬تاثیر قرار دادن افکار عمومی سایر کشورها و ابزار اساسی آن عبارتند از نشریات، مبادلات فرهنگی، فیلم، امواج صوتی و تصویری، و بالاخره آنکه این دیپلماسی عمومی معتقد به اداره ماهرانه و دستکاری شده سیاست خارجی از طریق پخش آنچه که می¬تواند به عنوان تبلیغات پنداشته شود، می¬باشد. (بیات، 1385، ص 44)
دیپلماسی عمومی به تلاش یک دولت برای برقراری ارتباط با عموم یک جامعه دیگر اطلاق می¬گردد تا طی این تلاش، ارزشها، فرهنگها، سیاستها و عقاید جامعه خود را برای آنها توضیح دهد و بدین ترتیب رابطه، وجهه و شهرت خود را در آن کشور بهبود و ترمیم بخشد. (جی کال، 1387، ص 13)
«مک للند» ، در تعریف دیپلماسی عمومی، می¬نویسد: «دیپلماسی عمومی برنامه¬ریزی استراتژیک و اجرای برنامه¬های آموزشی، فرهنگی و اطلاع¬رسانی توسط یک کشور حامی برای ایجاد محیط افکار عمومی در یک کشور (کشورهای) هدف است به طوری که، رهبران سیاسی، کشور هدف را قادر به تصمیم¬گیری حمایتگرانه و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی کشور حامی می¬سازد. (جعفری، 1384، ص55)
گیلبوا، دیپلماسی عمومی را تنها به عنوان مدلی از «ارتباطات یک¬طرفه که غالباً در منازعات بین¬المللی دنبال می¬شود»، معرفی می¬کند. وی به نقل از فردریک می¬نویسد: «هسته نظریه دیپلماسی عمومی، ارتباطی هدایت شده با افراد خارجی، به منظور تاثیر گذاشتن بر افکار آنها و سرانجام، تاثیر گذاشتن بر دولتهای آنهاست. در همین چهارچوب، دیپلماسی عمومی، فعالیت¬هایی در زمینه¬های تبادل اطلاعات، آموزش و فرهنگ با هدف تاثیرگذاری بر دولتی خارجی، از طریق تاثیر گذاردن بر شهروندان آن است. (گیلبوا، 1388، ص80)
با توجه به تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که ایده و جوهره اصلی دیپلماسی عمومی، تسلط بر افکار عمومی جهان از طریق کنترل ایده ها، باورها و هنجارها و در نهایت تاثیرگذاری در راستای اهداف مورد نظر از طرق مختلف و به طور کلی با کمک ابزارهای فرهنگی و ارتباطی است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم فساد از لحاظ علوم اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید