دانلود پایان نامه

خصوصیات جرایم سایبری:
جرایم سایبری جزو جرایم با ماهیت تکنولوژیک یا به اصطلاح جرایم ناشی از فناوری مدرن است از این رو دارای آثار ویژه جالبی است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
1-تنوع مجرمان سایبری:
تا چندی پیش به لحاظ محدودیت دسترسی افراد جامعه جهانی به اینترنت،مرتکبان محدود و از طیف خاصی بودند؛مثل کارمندان ناراضی شرکت های تجاری و امثال آنها که به امکانات رایانه ای دسترسی داشتند.اما امروز افراد از طیف های مختلف حرفه ای یا غیر حرفه ای ،سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ،پیر یا جوان به ارتکاب این جرایم دست می یازند.
2- عدم وابستگی به محل جرم
در این جرایم لازم نیست مجرم در محل وقوع جرم حضور فیزیکی داشته باشد.یک فرد می تواند از عراق به رایانه های وزارت دفاع آمریکا نفوذ کند و اطلاعات را در رایانه های دوبی ذخیره کند،سپس آنها را به روس ها بفروشد.شبکه جهانی اینترنت به مفهوم واقعی یک دهکده جهانی است،که مرزهای ملی راب در آن معنا و مفهوم خود را از دست داده است.طبیعی است مجرمان ترجیح می دهند به لحاظ مصون ماندن از واکنش سریع دستگاه قضایی و انتظامی کشوری که نتیجه جرم در آن آشکار می شود از کشور دیگری اقدام به اعمال مجرمانه بنماید و چنانچه مالی از این اقدامات حاصل شود.در کشور سومی به عنوان جایگاه امن ذخیره گردد،بنابراین در عمل و در غالب موارد جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیکی،یک جرم حداقل دو کشور را درگیر خود می نماید.به نحوی که شاید بر خلاف جرایم سنتی که غالبا محدوده ملی داشتند،بتوان اصل را بر فراملی بودن جرایم رایانه ای نهاد.(معظمی فراهانی, ص. 62)
3- عدم وابستگی به زمان وقوع جرم
جرم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای آن فاصله ای وجود ندارد.گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است.مرتکب می تواند،با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امراست تا بی نهایت تکرار شود.این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود،اما رایانه به طور خودکار آن را تکرار می کند.(زیبر, 1383, ص. 62)
4- رقم سیاه جرایم سایبری
تنها ردی که از مجرم رایانه ای بر جا می ماند یک سری ردپاهای الکترونیکی است که به راحتی و بدون حضور در محل استقرار سیستم رایانه ای حامل این ردپاها ،می توان آنها را از بین برد.البته به معنای عدم بازیابی این داده ها نیست،اما کار گروه تحقیق را بسیار مشکل می کند.
در اثر عواملی همچون عدم آگاهی و شناخت کامل بزه دیدگان از این جرایم ،ترس شرکتها از لطمه به وجهه و اعتبار شرکت و از دست دادن سرمایه گذاران ،عدم تخصص ضابطان قضایی در شیوه کشف و تعقیب این جرایم و فقدان امکانات کافی در این خصوص ،مشکلات فنی خاصی در کشف و اثبات آنها و گنجانیده نشدن عنوان جرایم رایانه ای در آمار رسمی به طور مجزا ،رقم سیاه جرایم رایانه ای بسیار بالاست؛تا آنجا که سازمان اطلاعات امنیت آمریکا این رقم را 85 تا 95 درصد اعلام نموده است. (باستانی, 1383, ص. 26)
در ایران در سال 1384 تعداد کل پرونده های تشکیل شده در خصوص جرایم رایانه ای 53 پرونده اعلام شده است که در مقایسه با جرایم رایانه ای ارتکاب یافته در کشور که قطعا بیش از این مقدار است رقمی ناچیز است. (صادقی, 1385)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تئوری ونظریه حشو ارزشی گودنو
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید