دانلود پایان نامه

مدار
41/43
3/13
42
7/9
85/42
12
مسئولیت پذیری
71/32
5/4
20/32
9/3
52/32
4/3
4-2 یافته های استنباطی:
در این قسمت فرضیه های پژوهش و یافته های آماری مربوط به هر فرضیه ارائه شده است. اما قبل از ورود به بحث و بررسی فرضیه ها، به لحاظ اینکه پیش بینی متغرها بر اساس میزان همبستگی مشخص می شود، لذا دانستن شدت و جهت همبستگی به فهم دقیقی از رگرسون و مسئله پیش بینی کمک می کند و لذا در این قسمت ابتدا به بررسی ماتریس همبستگی بین متغیر های مورد بررسی آورده می شود و سپس به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته می شود.
جدول 4-2 ماتریس همبستگی بین متغیر ها مورد بررسی
متغیر ها
هدف یادگیری
عملکرد گرایشی
عملکرد گریزی
بلاتکلیفی در هدف
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگر مدار
کمالگرایی جامعه مدار
مسئولیت پذیری
هدف یادگیری

هدف عملکرد گرایشی
**67/0

هدف عملکرد گریزی
**50/0
**63/0

بلاتکلیفی در انتخاب هدف
**81/0-
**88/0-
**60/0-

کمالگرایی خودمدار
**83/0
**54/0
**41/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه روانشناسی در مورد :اختلال دو قطبی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

**66/0-

کمالگرایی
دیگر مدار
**65/0
**95/0
**54/0
**85/0-
**53/0

کمالگرایی
جامعه مدار

08/0
*10/0
09/0
**18/0-
**29/0

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید